Regionmuseet Skåne bedriver alltid flera projekt, antingen som projektägare eller som samarbetspart. Ett flertal finansieras av EU. Projekten spänner över hela vår verksamhet och kunskapsfält.

Pågående projekt
Skylt och tecken för allmän toalett.

AAA Accessible Art for All

Projektets devis är "We bring art where everyone goes!". Fokus är offentliga toaletter där tillgängligheten saknas för stora grupper i samhället.
Uppförstorad bild på corona-viruset.

Är du rädd?

Projektet Är du rädd? är en webbaserad dokumentation kring människors känslor under corona/covid-19-pandemin 2020, med fokus på rädsla.
Craft Go! – Företagsutveckling, innovation och kulturhistoria

Craft Go! – Företagsutveckling, innovation och kulturhistoria

Projektets syfte är att öka antalet sysselsättningar i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag, inom traditionshantverk och formgivning.
Närbild på en person som skulpterar.

CREMA: Creative Making for Lifelong Learning

Projektet Crema handlar om det livslånga lärandet utifrån kreativt skapande, där människor möts och inspireras av kulturarvet.
I bakgrunden museet Epic, i förgrunden en bro med människor.

Design för ökad effekt av informellt lärande

Hur har andra museer gjort? Projektet ska inhämta kunskap, insikter och lärdomar från tre museer i Europa som nyligen färdigställt basutställningar.
Träfigurer som försöker lösa ett pussel.

Increased Learning through Social Spaces

Projektet handlar om hur museer kan skapa rum som uppmuntrar till samspel mellan människor – och därmed bidra till ökat lärande hos vuxna.
Kulturmiljö och ökad biologisk mångfald i skogen

Kulturmiljö och ökad biologisk mångfald i skogen

Projektet tar upp hur biologiska värden med koppling till människans spår i skogen kan se ut, tas om hand och utvecklas.
Gröna kålhuvuden.

Mat. Mer än en måltid.

Projektet ska producera en turnerande utställning på temat mat, tillsammans med norska friluftsmuseet Maihaugen och danska Den Gamle By.
Avslutade projekt
Biologiska kulturarvet i skånska skogen

Biologiska kulturarvet i skånska skogen

Projektet inventerar vissa utvalda platser för att undersöka vilka kulturväxter som lever kvar i de skånska skogarna.
Heterogena kulturarv – att förändra framtiden

Heterogena kulturarv – att förändra framtiden

Projektet ska genom en vandringsutställning, en bok samt pedagogisk verksamhet berätta om olika människorättskamper och vägen mot lika villkor i Sverige.
Lövskog med kulturlämningar

Om kulturlämningar i Skånes skogliga miljöer

Projektet "Informationsinsats om kulturlämningar i Skånes skogliga miljöer" ska ta fram en skrift om kulturlämningar i skogsmark.
Romska minnesplatser

Romska minnesplatser

Svenska romer fick aldrig stanna längre än tre veckor på samma plats, förrän 1959, men de återvände gärna till samma platser. Projektet inviger fem minnesplatser med olika teman.
Ett husröse i skogen.

Se skogens värden – igår, idag och i morgon

Projektet genomför kurser och informationsinsater för att förmedla både ny och redan känd kunskap till skogsägarna så att de kan värna skogens värden på bästa sätt.
Skåneleden Konst – In Motion

Skåneleden Konst – In Motion

Skåneleden Konst - In Motion är ett samverkansprojekt med intresse i den offentliga konstens utveckling med perspektiv på stad och land.
Skateboardkulturen

Skateboardkulturen

Projektet ska resultera i en pop up-utställning som turnerar under sommaren 2019, en skatefilmfestival och en konferens. Ungdomsgrupper deltar i hela processen.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!