AAA (Tillgänglig konst för alla) är ett brett europeiskt initiativ som omfattar fem kulturinstitutioner i lika många städer inom EU. Syftet är att genom konst och kultur, lyfta fram starka budskap för framtiden i det europeiska samhället. Projektets fokus är offentliga toaletter, som alla medborgare behöver men där tillgängligheten saknas för stora grupper i samhället, exempelvis barn och personer med funktionsvariationer. Devisen är ”We bring art where everyone goes!”.

Det engagemang som AAA vill skapa för ett framtida Europa handlar om allt från klimatförändringar och miljömässig hållbarhet, till vikten av att vara en del av EU: Ett inkluderande samhälle för alla människor, med migranter och flyktingar, och som aktivt ska motverka alla former av mobbning och diskriminering.

Den svenska delen av projektet drivs av Kristianstad och Regionmuseet Skåne med inriktningen ”toaletter mot mobbing och diskriminering med fokus på tillgänglighet och personer med funktionsvariationer”.

Thunderforce och Johan Sandler

Efter en jurybedömd tävling valdes två konstprojekt ut för att förverkligas i Kristianstad. Konstnärs- och forskarduon Thundersforce har omdanat den ena av de tillgänglighetsanpassade toaletterna på Regionmuseet Kristianstad under senhösten 2021. Konstnären och arkitekten Johan Sandler har gestaltat en motsvarande toalett på Stadsbiblioteket under våren 2022.

Till båda gestaltningarna har det hållits workshops med personer som har funktionsvariationer och presentationer vid aktuella kulturfestivaler i Kristianstad 2021 och 2022.

Duon Thunderforce upphöjer det äckliga till en stämningsfull konstupplevelse

Dörren till den tillgänglighetsanpassade toaletten vid garderoben på Regionmuseet Kristianstad pryds av en stor stiliserad silverglänsande ribbdyngbagge i vinyltryck. Bakom toalettdörren finns ett videoverk installerat i en inbyggd skärm i taket och ett ljudverk som strömmar ut från en högtalare.

Utgångspunkten för Thunderforce arbete med toaletten är att omvandla det icke-önskvärda –det som ofta förknippas med äckel – till en upphöjd, värdig och stämningsfull upplevelse.   

Det rörliga bildmaterialet kommer från kroppens restproduktion. Blod, avföring och kiss omvandlas till en abstrakt och storslagen bildvärld. Ljudverket är abstraherat utifrån ljud från olika offentliga och privata toaletter.

Den välkomnande ribbdyngbaggen

Hur är det då med dyngbaggen på dörren som välkomnar varje besökare till toaletten? Jo, just ribbdyngbaggen är en extremt sällsynt art som endast finns på ett fåtal platser i landet, bland annat i Åhustrakten. Den bryter ned häst- och kobajs och är en viktig del av vårt gemensamma ekosystem.

”Ribbdyngbaggen symboliserar minoriteten som utgör en viktig del i vårt gemensamma kretslopp. Den ska påminna oss om vår del i ekosystemet och kan symbolisera vikten av minoritetens varande och verkande.” Thunderforce

Om Thunderforce och kreativa samarbeten

Thunderforce är en ny konstnärs- och forskarduo som utgörs av Anne Marte Overaa och Karin Coenen. Deras arbete undersöker det vardagliga – platser, miljöer och situationer – och låter det triviala förskjutas i betydelse och omvandlas till något annat. Under duons kreativa processer studsar de tankar och idéer mellan sig för att föra det gemensamma skapandet så transparent som möjligt.

Inför den konstnärliga gestaltningen har Thunderforce informerats av unga med funktionsvariationer och de samarbetar i workshops med den kreativa och konstinriktade dagliga verksamheten Ditt & Datt, senast i en workshop under Bästa Biennalen 2021.

Konstnären och arkitekten Johan Sandler skapar teckenspråksklotter

Johan Sandlers konstnärliga gestaltning utgår från det välbekanta toalettklottret. Hans konstverk på den tillgänglighetsanpassade toaletten på Stadsbiblioteket består av bokstäver på svenskt teckenspråk som bildar klassiskt toalettklotter – ord, meningar, uttryck.

Han förklarar att uttrycken eller orden egentligen är fingerrörelser, och inte bokstavskombinationer, eftersom fingerillustrationer gör sig bäst som subtilt klotter. Johan Sandel beskriver det som ett enfaldigt, naivt anslag med underliggande betydelser. ”Det man inte vet lider någon annan av.” Och den bokstavliga innebörden går förlorad för de icke teckenspråkskunniga.

Mer information om projektet AAA

Besök gärna AAA:s webb som nyss lanserades i november 2021 och där uppdateringar pågår.

Projektet i Kristianstad ska resultera i följande

  • Två (2 st) platsspecifika konstgestaltningar på tillgänglighetsanpassade toaletter, varav en finns på Regionmuseet Kristianstad och den andra på Kulturkvarteret i Kristianstad.
  • Förberedande workshops med målgruppen, för att skapa delaktighet och säkerställa projektets relevans.
  • Aktivitet i samband med Bästa Biennalen 2021 för lansering av de färdigställda toaletterna.
  • Trycksak/publikation som förmedlar projektet lokalt, regionalt och i Europa.
  • Spridning av projektet i europeiska nätverk

I arbetet ingår också nätverksbyggande och kunskapsutbyte med projektparterna i Rom, Sofia, Leicester och Hamburg samt med samarbetsparter i Skåne.

Bild: Pixabay

Projektperiod

1 september 2020–28 februari 2022.

Projektledare

Marika Reuterswärd,

0708-84 19 37

marika.reutersward@regionmuseet.se

Projektägare

Explora, Museo dei bambini di Roma, (IT)

Projektdeltagare

Altonale, Hamburg (DE)

ArtReach, Leicester, (UK)

Muzeiko, Children’s science center, Sofia (BG)

Regionmuseet Skåne (SE)

Finansiär

Creative Europe
Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!