X
Nu har vi öppet igen. Mer information.

AAA (Tillgänglig konst för alla) är ett brett europeiskt initiativ som omfattar fem kulturinstitutioner i lika många städer inom EU. Syftet är att genom konst och kultur, lyfta fram starka budskap för framtiden i det europeiska samhället. Projektets fokus är offentliga toaletter, som alla medborgare behöver men där tillgängligheten saknas för stora grupper i samhället, exempelvis barn och personer med funktionsvariationer. Devisen är ”We bring art where everyone goes!”.

Det engagemang som AAA vill skapa för ett framtida Europa handlar om allt från klimatförändringar och miljömässig hållbarhet, till vikten av att vara en del av EU: Ett inkluderande samhälle för alla människor, med migranter och flyktingar, och som aktivt ska motverka alla former av mobbning och diskriminering.

Den svenska delen av projektet drivs av Kristianstad och Regionmuseet Skåne med inriktningen ”toaletter mot mobbing och diskriminering med fokus på tillgänglighet och personer med funktionsvariationer”.

Projektet ska resultera i följande:

  • Två (2 st) platsspecifika konstgestaltningar på tillgänglighetsanpassade toaletter, varav en finns på Regionmuseet Kristianstad och den andra på Kulturkvarteret i Kristianstad.
  • Förberedande workshops med målgruppen, för att skapa delaktighet och säkerställa projektets relevans.
  • Aktivitet i samband med Kulturnatten Kristianstad 2021 för lansering av de färdigställda toaletterna.
  • Trycksak/publikation som förmedlar projektet lokalt, regionalt och i Europa.
  • Spridning av projektet i europeiska nätverk

I arbetet ingår också nätverksbyggande och kunskapsutbyte med projektparterna i Rom, Sofia, Leicester och Hamburg samt med samarbetsparter i Skåne.

Bild: Pixabay

Projektperiod

1 september 2020–28 februari 2022.

Projektledare

Marika Reuterswärd,

0708-84 19 37

[email protected]

Projektägare

Explora, Museo dei bambini di Roma, (IT)

Projektdeltagare

Altonale, Hamburg (DE)

ArtReach, Leicester, (UK)

Muzeiko, Children’s science center, Sofia (BG)

Regionmuseet Skåne (SE)

Finansiär

Creative Europe
Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!

Scroll to Top