”Vi har en fornminnessamling som inte längre får plats i garderoben!”

Exakt så kanske inte 1870-talets fornminnesentusiaster i Kristianstad uttryckte sig. Men omständigheterna är riktiga.

Dagens kulturarvsorganisation Regionmuseet Skåne har sitt ursprung i en växande forminnessamling. Det har också många andra museer av den typ som tidigare kallades länsmuseer.

Museets historia

1877
Arkelogiska fynd är populära!

Arkelogiska fynd är populära!

Intresset för arkeologiska fynd och äldre tiders kulturföremål är stort i slutet av 1800-talet. Christianstads läns fornminnesförening bildas på initiativ av lektorn, historikern och fornforskaren Abraham Ahlén (1844-1931). I hans bekantskapskrets finns den kände arkeologen Oscar Montelius och med tiden upprättas också kontakt med Nordiska Museet och Skansen. Föreningen håller sina första möten i Abraham Ahléns eget hem och forminnessamlingen förvaras i en garderob.

1878

Samlingen blir dubbelt så stor

Fornminnessamlingen i Kristianstad växer. Ett styrelseprotokoll från december 1877 visar att föreningen äger 36 stycken föremål, medan samlingen är dubbelt så stor redan i mars 1878.

1885

Museibyggnad önskas

Fornminnesföreningens styrelse förklarar för stadsfullmäktige i en skrivelse daterad 20 april 1885 att verksamheten riskerar att avstanna utan en ordentlig museilokal. Sedan går det undan: Landstinget ger ett särskilt anslag för själva byggnaden. Staden bidrar med tomtplatsen och stenen till grunden i Tivoliparken. Museet ritas och uppförs av byggmästare Svante Svensson från Karlshamn.

1886
Invigning av museet Fornstugan!

Invigning av museet Fornstugan!

Fornstugan är en av landets första museibyggnader. ”Vårda fädrens minnen” står det på den västra fasaden. Invigningen går av stapeln den 6 november 1886 med 3000 föremål i samlingen. Länsstyrelsen beskriver gestaltningen av huset som ”en för tiden karaktäristisk fornnordisk byggnadsstil med inspiration hämtad bland annat från de norska stavkyrkorna, vilket syns i den mörka träfasaden, det branta taket och de många figursågade detaljer, delvis målade i rött.”

1893

Föreningen tappar sin grundare

Fornminnesföreningens samling växer till 4300 registerade föremål. Abraham Ahlén avgår efter 16 år i ledningen.

1905

Verksamheten avtar …

Under åren runt 1900 avtar Fornminnesföreningens verksamhet. Fornstugan blir en allt mer omodern museilokal. Behovet av konstruktiva förslag är stort för att allmänheten ska kunna fortsätta att ta del av samlingen.

1913

Carl Ljungren får en idé!

Är det möjligt att bilda ett stadens museum? Går det att slå ihop verksamheten i Fornstugan med Tekniska skolans yrkesmuseum? Företagsledaren, ingenjören och konsuln Carl J F Ljunggren kommer med uppslaget. Idén förverkligas och samlingarna överlämnas successivt till staden Kristianstad.

1915
Flytten går

Flytten går

Museiverksamheten flyttar från Fornstugan till den helt nya byggnaden ”Tekniska skolan” som ritats av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson i nationalromantisk stil. Här ryms Kristianstadsbornas bibliotek och museum tillsammans med skollokaler, i många år framöver.

1939
Thorsten Andersson, från arkeolog till museichef

Thorsten Andersson, från arkeolog till museichef

Arkeologen Thorsten Andersson från Malmö leder utgrävningen av borgruinen Lillöhus 1939. På så sätt knyts han också till Kristianstads museum. 1942 blir han tillförordnad intendent. 1945 utnämns han till ordinarie museichef. Thorsten Andersson får en helt avgörande betydelse för museets utveckling under mer än 40 år.

1959
Äntligen invigs museet i Tyghuset!

Äntligen invigs museet i Tyghuset!

Tyghuset som uppförs åren 1616–1617 är tänkt att bli den danske kungen Christian IV:s stall men används istället som militärt förråd. Fastigheten är en av Kristianstads äldsta. På 1940-talet lämnar militären huset. Stadsarkitekten Robert Larsson föreslår att lokalerna ska anpassas för museiverksamhet, och borgmästare Einar Dörring gör stora ansträngningar för detta. En sommardag i juni 1959 invigs byggnaden som Kristianstads museum. Här finns verksamheten än idag.

1964
Större lokaler, större utställningar

Större lokaler, större utställningar

Med större lokaler kan museet göra större utställningar. Ett exempel är den omfattande utställningen om Kristianstads historia i samband med stadens 350-årsjubilem. Samtidigt får publiken tillträde till den norra flygeln i det gamla Tyghuset.

1972

Filmmuseet öppnar

Filmmuseet öppnar i Sveriges första filmateljé från 1908 på Östra Storgatan i Kristianstad. Filmmuseet är en filial till Kristianstads museum.

1974

Åhus museum öppnar

Åhus museum öppnar i det medeltida rådhuset vid torget i Åhus. Åhus museum är en filial till Kristianstads museum.

1977

Stadsmuseum blir Länsmuseum!

Kristianstads museum blir länsmuseum för Kristianstads län, med undantag för kulturmiljövården, som har Skånes Hembygdsförbund som huvudman. Det utökade ansvaret är efterlängtat, inte minst för att det nu blir möjligt att anställa fler medarbetare.

1979

Järnvägsmuseet öppnar

Järnvägsmuseet öppnar vid den gamla stationen Kristianstad Södra. Järnvägsmuseet är en filial till Regionmuseet.

Norra Kasern

Norra Kasern, från 1760-talet, är ännu en byggnad som militären lämnar och museet tar över. Kasernen blir studiemagasin där små grupper kan titta på samlingarna och samtidigt betrakta den historiska byggnaden som ritats av Carl Hårleman.

1981

Per Kåks tillträder som museichef

Per Kåks tillträder som museichef efter Thorsten Anderssons pensionering.

1987

Monika Minnhagen-Alvsten tillträder som museichef

Monika Minnhagen-Alvsten tillträder som museichef.

1988

Stiftelsen kommer till

Stiftelsen Regionmuseet Kristianstad registreras med tre huvudmän: Kristianstads läns landsting, Kristianstads kommun och Skånes Hembygdsförbund. Kulturmiljövården förs över till stiftelsen.

1998

Agne Furingsten tillträder som museichef

Agne Furingsten tillträder som museichef.

Länen slås samman och museet ändrar namn

Landsantikvariekontoret i Lund och Regionmuseet i Kristianstad slås samman efter att Kristianstads län och Malmöhus län uppgått i Skåne län. Regionmuseet i Skåne/Landsantikvarien i Skåne blir det nya namnet på verksamheten.

2001

Barbro Mellander tillträder som museichef

Barbro Mellander tillträder som museichef.

Kristianstads konsthall öppnar!

Kristianstads konsthall öppnar i stadens gamla posthus från 1917 som ritats av Erik Lallerstedt. Konsthallen drivs redan från början av Regionmuseet Kristianstad på uppdrag av Kristianstads kommun.

2003

Torpet Månsas till samlingarna

Torpet Månsas i Vånga doneras till Regionmuseet Kristianstad av förre museichefen Thorsten Andersson. Här finns den unika skogstorpmiljön från 1818 bevarad för framtiden.

2017

Anna Hansen tillträder som museichef

Anna Hansen tillträder som museichef och landsantikvarie i Skåne.

2020
Namnfrågan: Regionmuseet Skåne

Namnfrågan: Regionmuseet Skåne

Regionmuseet Skåne (utan ”i”) är det justerade namnet på  kulturarvsorganisationen – verksamheten ska vara en resurs för och verka i hela Skåne. Regionmuseet Skåne får också ett nytt ordmärke.

2021

Henrik Borg tillsätts som vikarierande museichef

I november 2021 tillsätts Henrik Borg som vikarierande museichef och landsantikvarie i Skåne.

2022

Henrik Borg tillträder som museichef

Henrik Borg tillträder som museichef och landsantikvarie i Skåne.

Källor

Geologiska Föreningen i Stockholm: Förhandlingar, Volym 33, utgåva 5 (1911), ”Tekniska skolans i Kristianstad Handels- och Industrimuseum”, Karl A. Grönwall

Hagerman, Maja: Trådarna i väven. Nordstedts förlag 2019.

Kristianstads kommun: Gamla Kristianstad och Åhus

Lundgren, Disa: Thorsten Andersson – Kristianstads historiker, Föreningen Gamla Christianstad.

Länsstyrelsen Skåne: Byggnadsminnen i Skåne

Regionmuseet Skåne

Rosenberg, Björn: Gamla Kristianstad och Åhus, Kristianstads kommun (2006)

Friström, Sune: Kristianstad – Christians stad Söder Tvärkanalen, Nyteboden (2006).


Warning: Undefined array key 1 in /home/regionmu/regionmuseet.se/wp-content/themes/astra-child/template-parts/content-page.php on line 96

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!