Projektet Är du rädd? är en webbaserad dokumentation kring människors känslor under corona/covid19-pandemin 2020, med fokus på rädsla.

Syftet med projektet är att snabbt genomföra en samtidsdokumentation i direkt anslutning till skeendet kring pandemin, när människors känslor är som starkast. Metoden är insamling av berättelser från allmänheten, med målet att personliga känslor, upplevelser och röster blir en del av framtidens historieskrivning av corona/covid-19-pandemin.

Ett annat syfte är att ta till vara möjligheten att samla in material från en exceptionell händelse i vår moderna historia, som skulle kunna användas i framtida utställningsprojekt.

Om insamlingen av berättelser

Två dagar efter att Folkhälsomyndigheten, den 16 mars 2020, meddelat att det råder en allmän smittspridning av corona/covid-19 i samhället, lanserade Regionmuseet Skåne webbenkäten ”Är du rädd?”. Tre korta frågor ställdes:

  1. Vad är du mest rädd för just nu?
  2. Hur känns det/vad händer med dig när du blir rädd?
  3. Har du förändrat din livsstil och hur du beter dig, p g a rädsla för att bli smittad?

I oktober 2020 fick 180 av cirka 360 informanter som lämnat sina kontaktuppgifter till Regionmuseet Skåne uppmaningen om att på nytt svara på den första frågan: ”Vad är du mest rädd för just nu? ”.  90 personer svarade. Se även en intervju om dokumentationen Regionmuseet Kristianstad & Kristianstads konsthall | Facebook

Dokumentationen används av Karolinska Institutet

Det insamlade materialet från ”Är du rädd?” ingår i Karolinska Institutets (KI) forskningsprojekt Using crowd-sourced data to learn from people’s experiences of covid-19, som leds av professor Carol Tishelman.

Om KI:s forskningsprojekt:

”In this project conducted in partnership with 20+ museums throughout Sweden, we aim to analyze existing narrative crowdsourced data in relation to six different health care science-relevant research areas, to inform interventions with perspectives of those living through the pandemic in Sweden. The long-term goal is to be better able to support individuals, families, health and social care staff, and communities in civic society during and in the aftermath of covid-19 and similar situations.”
(Från KI:s  webbplats.)

Projektperiod

18 mars 2020–pågående

Projektledare

Anna Hadders

0708-84 19 16

anna.hadders@regionmuseet.se

Samarbetsparter

Karolinska Institutet, Stockholm

Carol Tishelman, RN, PhD, Professor of Innovative Care
Department of Learning, Informatics, Management and Ethics
Division of Innovative Care Research

carol.tishelman@ki.se
Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!