Uppdragsarkeologi har bedrivits i hela Skåne under många årtionden. Länge var det Regionmuseet som utförde undersökningar av fornlämningar där ny bebyggelse ska uppföras. Nu är det i stället Sydsvensk Arkeologi AB som bedriver den typen av verksamhet, och är ett helägt dotterbolag till Regionmuseet Skåne.

Sydsvensk Arkeologi AB är inriktat på uppdragsarkeologi i södra Sverige, med kontor både i Malmö och Kristianstad. Företaget erbjuder tjänster inom alla sorters arkeologiska uppdrag – utredningar, förundersökningar, undersökningar med mera.

Kontakt

För kontaktuppgifter och mer information:

sydsvenskarkeologi.se


Warning: Undefined array key 1 in /home/regionmu/regionmuseet.se/wp-content/themes/astra-child/template-parts/content-page.php on line 96

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!