Här samlar vi våra skrifter inom kulturmiljö. Söker du något som du inte hittar? Kontakta oss på [email protected]

Stengärden – Om konsten att laga dem eller att låta bli

Sten är ett material som har använts av människan för att markera gränser och bygga hägnader under århundraden. De stengärden vi ser idag är rester av ett odlingslandskap från en helt annan tid än vår egen. Trots det är de flesta av dem inte så gamla. Här kan du läsa om hur du bör tänka kring ditt stengärde och dess underhåll.

Vägar till skånska kyrkogårdar

En vägvisare för dig som vill lära dig mer om kyrkogårdar och begravningsplatser i Skåne och vilka historier de bär på.

Från röjningsrösen till minnesmärken – Kulturlämningar i skånska skogar

Det skånska skogslandskapet är rikt på värdefulla kulturmiljöer med en mångfald av lämningar från gångna tider. Forn- och kulturlämningar är skyddade enligt lag men tyvärr riskerar många att skadas i skogsbruket. Denna skrift hjälper den oinvigde att tolka och förstå vad som är vad i de skånska skogarna. Fokus i skriften är den landsomfattande inventeringen Skog och historia.

Växter med historia – Ett kulturarv i din skog

Skriften har tagits fram inom ett projekt kallat Det biologiska kulturarvet i den skånska skogen och bygger på en inventering av ett 40-tal platser i Skånes skogar. Den handlar om odlade kulturväxter som en gång planterats av människor men som sedan lämnats åt sitt öde. Huvudfrågorna under projektets gång var: Vilka är dessa växter? Var finns de? Hur känner man igen dem och vad krävs för att de ska kunna leva kvar i skogen trots att deras ursprungliga sammanhang har gått förlorat?


Warning: Undefined array key 1 in /home/regionmu/regionmuseet.se/wp-content/themes/astra-child/template-parts/content-page.php on line 96

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!