Projektet har omfattat fem workshops som behandlar hur biologiska värden med koppling till människans spår i skogen kan se ut, tas om hand och utvecklas. Landskapsvetare, arkeolog och biolog från Regionmuseet arrangerade träffarna, vissa tillsammans med externa experter. Projektet påbörjades 2020 och fortgick under 2022 och 2023. Målgruppen för projektets workshops är skogsägare, i första hand i Skåne.

Workshops som genomförts

  • Historiska kartor för skogsägare
  • Växter vid skogens glömda boplatser
  • Öka skogens naturvärden
  • Nytt liv i skogens gamla träd – Praktisk trädvård

Under projektets gång har filmer producerats för att fler skogsägare ska kunna ta del av innehållet från de workshops som genomförts. Du hittar alla filmer här nedan eller via museets YouTube-kanal. Projektets mål är att stärka kunskapen om biologisk mångfald i anknytning till kulturmiljöer i skogen.

Projektledare

Åsa Jakobsson, biolog
0707-84 19 22
asa.jakobsson@regionmuseet.se

Projektets filmer

Finansiär

Aktiviteten finansieras av pengar från europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.
Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!