X

Projektet omfattar fem olika arbetsseminarium, så kallade workshops, som på olika sätt tar upp hur biologiska värden med koppling till människans spår i skogen kan se ut, tas om hand och utvecklas. Landskapsvetare, arkeolog och biolog från Regionmuseet Skåne arrangerar träffarna, vissa tillsammans med externa experter. Arbetsseminarierna kommer att hållas under våren och hösten 2021 och målgruppen är skogsägare i Skåne.

Filmer

Under projektets gång ska 8 filmer med speltid på 5–10 minuter produceras av filmproducent från Regionmuseet Skåne för att fler skogsägare ska kunna ta del av vardera workshop via museets kanaler. Projektets mål är att stärka kunskapen om biologisk mångfald i anknytning till kulturmiljöer i skogen.

Corona-viruset

Regionmuseet startar med att genomföra workshopen om historiska kartor i digital form. Om omständigheterna tillåter hålls de övriga fyra workshops utomhus i fält på ett sätt så att det är möjligt att hålla ett säkert avstånd till varandra.

Anmälan

Anmälan sker via Jordbruksverkets kurskatalog

Projektledare

Åsa Jakobsson, biolog

0707-84 19 22

[email protected]

Finansiär

Aktiviteten finansieras delvis av pengar från europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.
Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!

Scroll to Top