Projektet omfattar fem olika arbetsseminarium, så kallade workshops, som på olika sätt tar upp hur biologiska värden med koppling till människans spår i skogen kan se ut, tas om hand och utvecklas. Landskapsvetare, arkeolog och biolog från Regionmuseet arrangerar träffarna, vissa tillsammans med externa experter. Projektet påbörjades 2020 och fortgår under 2022 med två workshops under våren och två under hösten. Målgruppen är skogsägare, i första hand i Skåne. Anmälan sker till kursledaren för varje aktivitet.

Under projektets gång ska 8 filmer med speltid på 5–10 minuter produceras för att fler skogsägare ska kunna ta del av innehållet i vardera workshop via museets kanaler. Projektets mål är att stärka kunskapen om biologisk mångfald i anknytning till kulturmiljöer i skogen.

Pandemi-information: Regionmuseet genomför workshop om historiska kartor i digital form. Om omständigheterna tillåter hålls övriga workshops utomhus i fält på ett sätt så att det är möjligt att hålla ett säkert avstånd till varandra.

Projektledare

Åsa Jakobsson, biolog

0707-84 19 22

[email protected]

Finansiär

Aktiviteten finansieras delvis av pengar från europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.
Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!