Vi lär oss bättre genom att göra och uppleva saker tillsammans. Det är hypotesen för Increased Learning through Social spaces. Projektet handlar om hur museer och andra kulturarvsinstitutioner kan skapa platser och rum som uppmuntrar till samspel mellan människor – och därmed bidra till ökat lärande hos vuxna.

De museer som medvetet utformar rum där besökarna vill möta och interagera med varandra, eller med museets medarbetare, kan stödja individers förståelse och lärande på ett påtagligt sätt.

Därför undersöker projektet olika mekanismer som skapar eller stödjer det sociala samspelet, och hur de kan utvärderas. Syftet är att vaska fram sätt och metoder som museer kan använda sig av för att effektivt utforma ”sociala rum” för lärande.

Projektet tar del av goda exempel inom museivärlden samt genomför pilotstudier: Från design av rumsinteriörer och utformning av föremål eller rekvisita till olika typer av känsloupplevelser, exempelvis nostalgi eller överraskningsmoment.

Resultatet blir en kurs som riktar sig till personer som arbetar med vuxnas lärande – både formellt lärande (inom ett utbildningssystem) och informellt (personliga egna individuella initiativ till lärande).

Mer information

Se projektets webbplats: socialspaces.eu

Projektets start och beräknade slut

Pågår 2018–2021

Projektägare

Regionmuseet Skåne

Projektledare

Anna Hansen

anna.hansen@regionmuseet.se

0707 – 84 19 17

Projektparter

Den Gamle By Århus, Danmark
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK) Östersund Sverige
Universitetet i Sørøst Norge, Tønsberg, Norge

Finansiär
Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!