Din integritet är viktig för oss och så här behandlar Regionmuseet Skåne dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer.

Information som du lämnar till oss

De personuppgifter du lämnar i samband med dina kommentarer och bidrag sparas då de är av kulturhistoriskt intresse. Önskar du rättning av dina uppgifter ta kontakt med oss via peter.wirblad@regionmuseet.se

Regionmuseet Kristianstad lämnar aldrig ut känsliga personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparas personuppgifter

Om du har registrerat en användare hos Regionmuseet Kristianstad sparas dina personuppgifter tills du tar bort din användare. Dina bidrag och kommentarer kommer kvarstå, men kan ej kopplas till din användare.

Cookiepolicy

Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här

Om du har frågor

Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du känner att Regionmuseet Skåne hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt.

Hur hanterar Regionmuseet Skåne personuppgifter?

Ett av våra uppdrag som museum är att bevara samtiden för framtiden. Därför kan vi ibland behöva spara personuppgifter för att personer i framtiden ska kunna studera hur vi levde. Detta kan innebära bilder och andra uppgifter. Vi är alltid noga med känsliga personuppgifter och ibland anonymiserar vi dessa.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt enligt syftena för behandlingen. Finns det lagstadgade lagringstider och arkivregler för hanteringen av uppgifter följer vi dem.

Regionmuseet Skåne hanterar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och annan lagstiftning. Vi strävar efter att ha ditt samtycke för att spara dina uppgifter, men ibland hänvisar vi till det allmänna intresset och vårt uppdrag att bevara samtiden.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi arbetar löpande med att dina personliga uppgifter behandlas på ett tryggt, säkert och lagenligt sätt. Tillgången till uppgifterna begränsas till den personal som behöver uppgifterna.

Hur överförs uppgifter till samarbetspartners, företag och myndigheter?

Personuppgifter kan lagras och hanteras hos samarbetspartners utanför museet, till exempel systemleverantörer och leverantörer av molntjänster. Detta måste vi göra för att kunna leverera tjänster och utföra vårt uppdrag. När vi överlämnar dina personuppgifter till de företagen har vi skrivit ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet gör att vi är trygga med att de uppfyller alla de krav för att skydda din integritet.

Samarbetsparters kan, vid behov, även underteckna sekretessåtaganden som skyddar dina uppgifter.

Regionmuseet Skåne delar inte dina personuppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål eller lagstiftade krav. Vi gör generellt ingen överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om omständigheterna i ett enskilt fall kräver att vi överför personuppgifter till ett sådant land, inhämtar vi ditt samtycke först och säkerställer att överföringen är laglig.

Hur godkänner du vår behandling av dina personuppgifter?

Enligt lagstiftningen får vi i vissa fall inte registrera dina uppgifter utan ditt
aktiva godkännande, detta görs via en speciell blankett där du uppger i vilket syfte vi får spara dina uppgifter. Där framgår det även vem hos oss som samlat in uppgifterna.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som vi behandlar om dig. Du kan även begära att vi rättar, raderar eller begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter.

Detta gör du genom att skriftligen kontakta Regionmuseet Skåne. Din begäran prövas sedan mot lagstiftningens krav av den personuppgiftsansvarige.

Skulle vi vilja använda dina uppgifter för något annat syfte än vi informerat om kommer vi att meddela dig om det.

Om du inte tycker att vi inte behandlar dina kontaktuppgifter på ett rätt sätt kan du kontakta Datainspektionen.

Vad gör jag om jag upptäcker ett fel?

Om du upptäcker ett fel eller misstänker att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt ska du så fort som möjligt kontakta oss.

Vi är skyldiga att anmäla incidenter och felaktig behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Hur använder vi oss av sociala medier?

Om du kontaktar oss på våra sociala medier, till exempel Facebook, Instagram eller Twitter eller andra tjänster där vi finns, överförs informationen och personuppgifterna alltid till tredje part. Tredje part är företaget eller organisationen som driver det sociala mediet eller andra samarbetsparters de använder sig av. För din egen skull rekommenderar vi dig att aldrig skicka känslig information till oss via sociala medier.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!