Vår expertis och rådgivning inom området kulturmiljö är en resurs för hela Skåne och varje invånare. Vi hjälper privatpersoner, myndigheter, kommuner, organisationer, församlingar fastighets- och husägare och många andra, med stora och små ärenden. Dessutom erbjuder vi intressanta kurser för alla som är intresserade av kultur, natur och miljö. Hur kan vi hjälpa dig?

Det här är kulturmiljö

Regionmuseet Skåne arbetar med kunskapsuppbyggnad och rådgivning inom kulturmiljöområdet.

Vi organiserar vårt arbete i byggnadsvård, kulturlandskap och kyrkoantikvarisk verksamhet. Vi har kompetens inom arkeologi, biologi/ekologi, byggnadsvård och kulturlandskap.

Vi erbjuder fullständiga analyser och planer samt rådgivningar. Vårt utbud omfattar också tematiska rådgivningar för mark- och fastighetsägare samt öppna kurser för alla som är intresserade av kulturmiljö i Skåne.

Kulturmiljö används som begrepp för hela den miljö som formats av oss människor genom tiderna, allt från enskilda platser eller byggnader, till en ort eller en hel region.

Skrifter

Skrifter

Här samlar vi våra skrifter inom kulturmiljö. Söker du något som du inte hittar? Kontakta oss på [email protected] Stengärden –
Rapporter

Rapporter

Här samlar vi våra rapporter och utredningar inom kulturmiljö. Söker du något som du inte hittar? Kontakta oss på [email protected]
Arkeologi

Arkeologi

Regionmuseet Skånes arkeologer arbetar med olika projekt som handlar om arkeologi och om det landskap vi har omkring oss.
Kulturlandskap

Kulturlandskap

I det skånska landskapet finns mängder av kulturhistoriska avtryck. Inom området kulturlandskap arbetar vi med att identifiera, analysera, dokumentera och informera om dessa natur- och kulturvärden.
Uppdragsarkeologi

Uppdragsarkeologi

Sydsvensk Arkeologi AB är inriktat på uppdragsarkeologi i södra Sverige och är ett helägt dotterbolag till Regionmuseet Skåne.
Landsantikvarien Skåne

Landsantikvarien Skåne

Landsantikvarien Skåne är en resurs och ett kunskapscentrum som bedriver en bred kulturhistorisk verksamhet i regionen.
Kyrkoantikvarisk verksamhet

Kyrkoantikvarisk verksamhet

Vi bidrar med antikvarisk kompetens inför och under renoveringar av kyrkobyggnader i hela Skåne – ett av Sveriges kyrktätaste landskap.
Bebyggelse och byggnadsvård

Bebyggelse och byggnadsvård

Byggnadsantikvariens främsta uppgift är att se till att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras och utvecklas.
En husvägg, gulputsad med gröna fönster

Fråga en byggnadsantikvarie!

Ingen fråga är för liten och inget ärende är för stort för oss. Vi erbjuder byggnadsantikvarisk rådgivning som är anpassad efter just dina behov.
Så arbetar vi med kulturmiljö och kulturarv

Så arbetar vi med kulturmiljö och kulturarv

Regionmuseet Skåne arbetar i enlighet med de nationella målen för kulturmiljöarbete.
Kurser och utbildningar för dig på landsbygden

Kurser och utbildningar för dig på landsbygden

Bor du eller arbetar på den skånska landsbygden? Då är du är varmt välkommen till våra kurser som erbjuds av Regionmuseet Skåne.
Rådgivning för dig som har mark, skog eller fastighet

Rådgivning för dig som har mark, skog eller fastighet

Anmäl dig till våra tematiska rådgivningar inom områdena bebyggelse och odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
Kurser och utbildningar
Historiska kartor

Historiska kartor

3 februari 12.30–16.30
Bor du på landsbygden och är nyfiken på att lära dig mer om din fastighet eller by med hjälp av äldre kartor? Då är kursen Historiska kartor för dig!
Odla kulturgrödor

Odla kulturgrödor

16 mars 09.00–16.00
En kurs som riktar sig till lantbrukare och landsbygdsbor som är nyfikna på småskalig odling och mattillverkning av gamla grödor.
Ett träd.

Nytt liv i skogens viktigaste träd

20 april 13.00–16.30
Kan du hjälpa skogens viktigaste träd att få nytt liv? Under denna workshop får du som är skogsägare i Skåne ökad kunskap om hur träd som har påverkats av människan kan identifieras och hur de kan tas om hand för att förlänga deras liv.
Ett träd.

Nytt liv i skogens viktigaste träd

21 april 09.00–13.00
Kan du hjälpa skogens viktigaste träd att få nytt liv? Under denna workshop får du som är skogsägare i Skåne ökad kunskap om hur träd som har påverkats av människan kan identifieras och hur de kan tas om hand för att förlänga deras liv.
Nyttoväxter kring gården

Nyttoväxter kring gården

23 maj 10.00–16.00
En kurs för dig som vill öka din kunskap om det naturliga skafferi som finns där du bor.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!