Regionmuseet Skåne samarbetar gärna med din skola i ett Skapande skola-projekt!

Skapande skola är ett statsbidrag för att stärka samarbetet mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att skolelever ska få tillgång till olika sorters kultur och kunna skapa på egen hand. Bidraget är ett komplement till skolans övriga kulturbudget och söka hos Statens kulturråd.

Kanske har ni ett särskilt tema som ni vill arbeta med i både teori och praktik? Kontakta oss gärna, så formulerar vi och utvecklar ett projekt tillsammans.

Vi kan erbjuda skolan spännande och lärorika upplevelser inom om konst, kulturhistoria och arkeologi. Eleverna kan komma till Regionmuseet vid Stora Torg i Kristianstad eller till någon av våra filialer, och vi kan besöka skolan.

”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

Ur Läroplan för grundskolan, LGR 11, Kapitel 1 ”Skolans värdegrund och uppdrag”, rubrik ”Skolans uppdrag.”

Välkommen att kontakta oss utifrån våra specialistområden och teman.

Film och filmhistoria
Veronique Dubois-Coté
0707-84 19 11
veronique.dubois-cote@regionmuseet.se

Arkeologi och uppsökande verksamhet
Helen Lilja
0707-84 19 28
helen.lilja@regionmuseet.se

Kulturhistoria
Malin Liedberg
0707-84 19 27
malin.liedberg@regionmuseet.se

Kulturhistoria
André Ivarsson
0707-84 19 26
andre.ivarsson@regionmuseet.se

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!