I det skånska skogslandskapet göms mängder av historia. Det krävs ofta ett tränat öga för att se och upptäcka dessa värdefulla kulturmiljöer. Under många år har arkeologer på Regionmuseet Skåne inventerat och registrerat tusentals lämningar från olika tider inom ramen för det nationella projektet Skog och Historia.

Projektet med namnet ”Informationsinsats om kulturlämningar i Skånes skogliga miljöer” har som mål att ta fram en skrift om kulturlämningar i skogsmark och samtidigt redogöra för resultaten av det avslutade inventeringsprojektet Skog och Historia.

Spåren efter människan är många och ofta av helt olika karaktär. Vi vill med skriften ”Från röjningsrösen till minnesmärken. Kulturlämningar i skånska skogar” sprida kunskapen om kulturmiljöer i skogen. Här kan du få tips och råd om hur du själv kan hitta och känna igen fler av dem.

I dessa tider när vi ska röra oss utomhus utan nära kontakt med varandra är en tur i skogen en utmärkt aktivitet. Kanske hittar du resterna efter en inhängnad, en gammal källa eller kanske en boplats? Allt i en skog du trodde du kunde allt om.

Skriftens författare är arkeologen och projektledaren Brita Tronde som har en lång erfarenhet av skogsinventeringar.

Ladda ner skriften

Från röjningsrösen till minnesmärken. Kulturlämningar i skånska skogar.

Finansiär

Aktiviteten finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.

EU-flagga, under den texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!