Vi bidrar med antikvarisk kompetens inför och under renoveringar av kyrkobyggnader i hela Skåne – ett av Sveriges kyrktätaste landskap.

Kyrkorna i Skåne representerar en lång byggnadstradition som sträcker sig från tidig medeltid till 1900-talets moderna kyrkobyggnader. Här finns idag omkring 500 kyrkor som tillhör Svenska kyrkan.

Tillsammans med kyrkogårdar, prästgårdar och församlingshem utgör kyrkorna viktiga kulturmiljöer som fungerat som sockencentrum och mötesplatser från tidig medeltid fram till våra dagar.

Om kyrkorna i kulturmiljölagen

Alla kyrkobyggnader, kyrkogårdar och kyrkliga inventarier som tillhörde Svenska kyrkan när den skildes från staten år 2000, är skyddade enligt Kulturmiljölagen 4 kap. För kyrkor och kyrkogårdar som tillkommit före 1940 gäller dessutom tillståndsplikt för väsentliga ändringar.

Våra uppdrag

Den kyrkoantikvariska verksamheten vid Regionmuseet Skåne består till stor del av uppdrag i form av antikvarisk medverkan vid tillståndsärenden. Vår medverkan sker både inför åtgärder och under arbetets gång.

Ett uppdrag börjar ofta genom så kallade antikvariska konsekvensbeskrivningar som lämnas in till Länsstyrelsen Skåne tillsammans med tillståndsansökan.

Andra vanliga uppdrag är vård- och underhållsplaner för kyrkobyggnader och kyrkogårdar inklusive trädvårdsplaner.

Utöver uppdragsverksamheten utför vi också olika dokumentationer och inventeringar av kyrkomiljöer.

Kontakt

E-post: [email protected]


Warning: Undefined array key 1 in /home/regionmu/regionmuseet.se/wp-content/themes/astra-child/template-parts/content-page.php on line 96

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!