Regionmuseet Skåne arbetar i enlighet med de nationella målen för kulturmiljöarbete. Det statliga kulturmiljöarbetet ska sedan den 1 januari 2014 främja följande:

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
  • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet, men de ska även
kunna vägleda politiken i kommuner och landsting.

Läs mer:
Proposition 2012/13:96, Kulturmiljöns mångfald, sid. 35. Stockholm: Kulturdepartementet

Definitionen av kulturarv och kulturmiljö, Riksantikvarieämbetet

Bild: Västport, vapenhus och klockstapel vid Gualövs kyrka. Foto: Regionmuseet Skåne

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!