För hela Skåne!

Regionmuseet Skåne är till för varje invånare och besökare i regionen. Vi bevarar, vårdar och utvecklar allas vårt gemensamma kulturarv.

Vad vill just du veta, uppleva eller göra? Välj bland besöksmål, utställningar, konstupplevelser, film, intressanta gäster och kreativa aktiviteter. Vi har alltid något på gång för alla åldrar!

Vi kan också hjälpa dig med inspiration, kunskap eller råd om din gamla byggnad eller din närmiljö i det skånska landskapet. Använd vår expertis inom kulturmiljö.

Vår verksamhet är öppen för alla

Regionmuseet Skånes verksamhet är öppen för alla – med fri entré till Skånes kultur och historia!

  • Vi möter dig med kunskap, kvalitet och service.
  • Vi inbjuder till delaktighet och medskapande.
  • Vi främjar dialog, bildning och diskussion om historien och samtiden.

Vår verksamhet ska vara fri från diskriminering och präglas av öppenhet och tolerans. Hos oss är alla välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Om du skulle uppleva något annat än det vi beskriver ovan så vill vi genast få veta det!

Projekt och samarbeten

Regionmuseet Skåne samarbetar med skola, kommuner, lokala museer, hembygdsrörelser, föreningar och privatpersoner. Vi deltar också i samarbetsprojekt på regional, nationell och europeisk nivå.

Vår samverkan med andra handlar bland annat om kunskapsförmedling och utredningsarbeten.

Kulturarvsorganisationen

Regionmuseet Skåne är namnet på hela vår verksamhet – en kulturarvsorganisation med bred verksamhet och ett regionalt uppdrag. Tillsammans är vi ett femtiotal personer som är anställda eller projektanställda här.

Arbetet leds av museichef Henrik Borg.

Stiftelsen

Verksamheten bedrivs av Stiftelsen Regionmuseet i Skåne. Stiftelsens stadgar anger vad vi ska arbeta med och hur.

Stiftelsen består av tre huvudmän.

Styrelsemöten hålls sex gånger om året.

Landsantikvarien Skåne

Regionmuseet Skåne ansvarar för länets kulturmiljövård. Funktionen heter Landsantikvarien Skåne och är historiskt sett kopplad till rollen som museichef.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!