I det skånska landskapet finns mängder av kulturhistoriska avtryck. Inom området kulturlandskap arbetar vi med att identifiera, analysera, dokumentera och informera om dessa natur- och kulturvärden. Vi erbjuder rådgivning och kurser, och arbetar med projekt inom alla områden som är knutna till kulturlandskapet.

Vi har en helhetssyn på landskapet, där kulturmiljö- och naturvärden är starkt kopplade till varandra. Vi hjälper mark- och fastighetsägare och andra att upptäcka och på så vis bevara olika kulturhistoriska lämningar.

Fördelarna med en undersökning innan du gör en förändring

Alla som vill göra en förändring i en äldre byggnad eller miljö, kan både spara pengar och bevara kulturhistoriska värden genom att låta en antikvarie göra en undersökning. På samma gång får du veta mer om byggnadens eller miljöns historia.

Rådgivningar

Vi erbjuder rådgivning som är anpassad efter dina behov, via e-post eller besök på platsen. Kontakta oss!

Kontakt

kulturmiljo@regionmuseet.se

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!