Skåneleden Konst – In Motion är ett kommunsamverkansprojekt med intresse i den offentliga konstens utveckling med perspektiv på stad och land. Med Skåneleden som länk genom regionen i skärningspunkten kultur/natur/hälsa syftar projektet till att främja besöksnäring och rörelse, med särskilt fokus på ungas psykiska hälsa. Vandring och digitala möten tillsammans med konstnärer, tjänstemän och unga är del av projektets metodarbete i undersökandet av den offentliga konstens förutsättningar.  

Genom kunskapsutbyte och lärandeprocesser är målet att etablera offentliga konstverk i anslutning till Skåneleden som inbjuder till såväl fysisk som mental stimulans. Projektet drivs av Kristianstads kommun tillsammans med kommunerna Kävlinge och Ängelholm.   

Projektet ska resultera i följande:  

  • Tre (3 st) platsspecifika konstverk i anslutning till Skåneleden, varav ett i Kristianstads kommun och två andra i kommunerna Kävlinge och Ängelholm. 
  • Metodarbete med fokus på den offentliga konstens förutsättningar utanför städerna utifrån ett tvärsektoriellt samverkansperspektiv. 
  • Riktade aktiviteter mot målgruppen unga för att skapa delaktighet, främja rörelse och psykisk hälsa och säkerställa projektets relevans.  
  • Aktiviteter och invigning av hittills klara konstverk i samband med Vandringens dag 11 september 2021.  
  • Trycksak/publikation som förmedlar projektets lärdomar regionalt och nationellt.  
  • Spridning av projektet till NOKS (Nätverk Offentlig Konst Skåne)  

Arbetet är en fortsättning på tidigare projektinitiativ bland kommuner i Skåne i mötet offentlig konst och vandringsleder i regionen.  

Bild: Grafisk formgivning, Louise Nassiri 

Projektperiod  

12 september 2020–11 september 2021.  

Projektägare  

Kristianstads kommun 

Projektdeltagare  

Ängelholms kommun  

Kävlinge kommun 

Kristianstads kommun tillsammans med Kristianstads konsthall 

Finansiär

Region Skåne
Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!