Två häften på platt yta som är teckningskurser i brevformat