Kristianstad och dess offentliga konst, var finns den och varför?

I centrala Kristianstad finns det konst överallt. Varje dag går vi förbi skulpturer som våra blickar endast rusar förbi i vår hektiska vardag. I det fasta programmet: Skulpturvandring, tränar vi ögat ta in vår omgivning genom aktivt seende, diskussion och ovanliga övningar.

Följ med konstpedagogen på en skulpturvandring där ni upptäcker staden Kristianstad på ett annorlunda sätt. Samtal om vad offentlig konst är och varför den finns blir centralt. Vad har konstnären bakom skulpturerna tänkt och vad har han/hon för avsikter med sin konst? Även elevens egna åsikter och upplevelser diskuteras då konst i det offentliga rummet ofta skapar debatt och frågetecken.

Plats

Regionmuseet Kristianstad, Östra Storgatan 27b, 291 32 Kristianstad

Kopplingar till läroplanen

Förskola

Övergripande mål och riktlinjer 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, fantasi och föreställningsförmåga, 
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, rörelse,  
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, 

Grundskola

Skolan ska ansvara för att varje elev  

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, 
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, 
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, 
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Gymnasieskola

Det är skolans ansvar att varje elev 

 • kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden, 
 • har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor, 
 • har kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv 
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon 044-620 19 06, tis–fre kl 8–11.

Datum

11/3-8/5 samt 12/8-30/9

Tid

60 min

Antal

Förskoleklass max 15 elever/klass, övriga max 35 elever/klass

Årskurs

Förskolan (från 4 år),Förskoleklass,Årskurs 1–3,Årskurs 4–6,Årskurs 7–9,Gymnasiet,SFI,Särskolan,

Arrangör

Kristianstads konsthall


Bokningsformulär

Använd formuläret för att enklast skicka en bokningsförfrågan till våra skolprogram. Din visning är inte bokad förrän du fått en bekräftelse av oss.


Välkommen att kontakta oss utifrån våra specialistområden och teman.

Film och filmhistoria
Veronique Dubois-Coté
0707-84 19 11
veronique.dubois-cote@regionmuseet.se

Arkeologi och uppsökande verksamhet
Helen Lilja
0707-84 19 28
helen.lilja@regionmuseet.se

Kulturhistoria
Malin Liedberg
0707-84 19 27
malin.liedberg@regionmuseet.se

Kulturhistoria
André Ivarsson
0707-84 19 26
andre.ivarsson@regionmuseet.se

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!