Skåne och filmen: Gymnasiet

Välkommen till en utställning om svenskt och skånskt filmkulturarv som sätter samhällsfrågor i fokus. Observera att detta program sker i Regionmuseet Skånes utställning Skåne och filmen (se adress och karta nedan).

Välkommen till en utställning om svenskt och skånskt filmkulturarv som sätter samhällsfrågor i fokus.

Utställningen ger möjlighet att:

  • ta del av hur samhällsviktiga frågor framställs i svensk film med skånsk anknytning genom tid och inflytande de har haft
  • förstå hur filmmediet är ett viktigt demokratiskt verktyg genom inflytande vissa filmer har haft under sin tid
  • reflektera över dagens samhälle utifrån de förändringar som har skett i det svenska samhället de senaste 70 åren
  • utveckla tankar om hur filmmediet kan uttrycka förändringarna vi möter idag.

Tid: 60 minuter.

Workshop: Att dokumentera sin tid (tillval)

Workshopen sker i två omgångar. Del 1 bokas antingen i anslutning till visningen eller vid ett annat tillfälle.

Del 1

Efter visningen av utställningen gör vi först en kort genomgång av yttrandefrihet gällande dokumentärbilder samt av rättigheter och skyldigheter den som filmar har. Vi pratar också om bildernas syfte. Vad vill jag visa med min film och till vem? I vilket sammanhang? Eleverna skickas sedan ut för att dokumentera sin omgivning i avsikt att berätta om tiden vi lever i.

Tid: 60 minuter.

Del 2

1-2 veckor senare möts vi igen. Vi ser tillbaka på bilderna och försöker ordna dem, klippa dem och kanske till och med spela in en röst så att bilderna tar en dokumentärform. Vi tittar sedan på filmerna och diskuterar dem tillsammans.

Tid: 120 minuter.

Skolprogrammet är gratis för skolor i Kristianstads kommun. För skolor utanför kommunen kostar det 800 SEK per visning.

Plats

Regionmuseet Kristianstad, Östra Storgatan 27b, 291 32 Kristianstad

Kopplingar till läroplanen

Mål för gymnasiet

Samhällskunskapsprogram

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Medier, samhälle och kommunikation 1,2

Mediernas tillkomst, utveckling och påverkan ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Mediernas roll i samhället och deras betydelse för demokratin och samtidskulturen.

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon 044-620 19 06, tis–fre kl 9–11.

Datum

Permanent program

Tid

60 minuter

Tid med workshop

60 minuter workshop del 1 + 120 minuter workshop del 2

Antal

Max 15

Antal med workshop

Max. 15 elever. Vid stor grupp föreslås att gruppen delas i två för museibesök, och att vi återses med hela gruppen.

Årskurs

Gymnasiet,

Arrangör

Regionmuseet Kristianstad

Arrangör

Filmmuseet


Bokningsformulär

Använd formuläret för att enklast skicka en bokningsförfrågan till våra skolprogram. Din visning är inte bokad förrän du fått en bekräftelse av oss.


Välkommen att kontakta oss utifrån våra specialistområden och teman.

Film och filmhistoria
Veronique Dubois-Coté
0707-84 19 11
veronique.dubois-cote@regionmuseet.se

Arkeologi och uppsökande verksamhet
Helen Lilja
0707-84 19 28
helen.lilja@regionmuseet.se

Konst och kulturarv
Sigrid Nilsson
0707-84 19 31
sigrid.nilsson@regionmuseet.se

Kulturhistoria
André Ivarsson
0707-84 19 26
andre.ivarsson@regionmuseet.se

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!