Välkommen till en utställning om svenskt och skånskt filmkulturarv som sätter samhällsfrågor i fokus.

Utställningen ger möjlighet att

  • ta del av hur samhällsviktiga frågor framställs i svensk film med skånsk anknytning genom tid och inflytande de har haft
  • förstå hur filmmediet är ett viktigt demokratiskt verktyg genom inflytande vissa filmer har haft under sin tid
  • reflektera över dagens samhälle utifrån de förändringar som har skett i det svenska samhället de senaste 70 åren
  • utveckla tankar om hur filmmediet kan uttrycka förändringarna vi möter idag.

Tid: 60 minuter.

Workshop: Att dokumentera sin tid (tillval)

Workshopen sker i två omgångar

Del 1

Efter visningen av utställningen gör vi först en kort genomgång av yttrandefrihet gällande dokumentärbilder samt av rättigheter och skyldigheter den som filmar har. Vi pratar också om bildernas syfte. Vad vill jag visa med min film och till vem? I vilken sammanhang? Eleverna skickas sedan ut för att dokumentera sin omgivning i avsikt att prata om tiden vi lever i.

Tid: 60 minuter.

Del 2

1-2 veckor senare kommer pedagogen till klassen. Vi ser tillbaka på bilderna och försöker ordna dem, klippa dem och kanske till och med spela in en röst så att bilderna tar en dokumentärform.

Tid: 150 minuter.

OBS! Mellan träffarna föreslås, i mån av tid, att eleverna försöker sätta ord på det de har filmat. Kan jag beskriva bilderna jag har fått? Vad kan jag säga om mitt samhälle utifrån dem? Vilka effekter var jag ute efter?

Plats

Regionmuseet Kristianstad

Kopplingar till läroplanen

Mål för gymnasiet

Samhällskunskapsprogram

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Medier, samhälle och kommunikation 1,2

Mediernas tillkomst, utveckling och påverkan ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Mediernas roll i samhället och deras betydelse för demokratin och samtidskulturen.

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon 044-620 19 06, tis–fre kl 8–11.

Datum

Permanent program

Tid

60 minuter

Tid med workshop

60 minuter + 150 minuter

Antal

Max 15

Antal med workshop

Max. 15 elever. Vid stor grupp föreslås att gruppen delas i två för museibesök, och att vi återses i klassrummet med hela gruppen.

Årskurs

Gymnasiet,

Arrangör

Regionmuseet Kristianstad

Arrangör

Filmmuseet


Bokningsformulär

Använd formuläret för att enklast skicka en bokningsförfrågan till våra skolprogram. Din visning är inte bokad förrän du fått en bekräftelse av oss.


Välkommen att kontakta oss utifrån våra specialistområden och teman.

Film och filmhistoria
Veronique Dubois-Coté
0707-84 19 11
veronique.dubois-cote@regionmuseet.se

Arkeologi och uppsökande verksamhet
Helen Lilja
0707-84 19 28
helen.lilja@regionmuseet.se

Kulturhistoria
Malin Liedberg
0707-84 19 27
malin.liedberg@regionmuseet.se

Kulturhistoria
André Ivarsson
0707-84 19 26
andre.ivarsson@regionmuseet.se

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!