Det skånska landskapet och landskapets förändring går som en röd tråd genom utställningen ”Tidernas Skåne”. Vi gör nedslag i Skånes historia och tittar på olika spår av, och orsaker till, att landskapet omkring oss har förändrats. Naturliga förändringar i klimatet har vid flera tillfällen påverkat både flora, fauna och människans förutsättningar för att leva här. Människan har också själv, tidigare än vad många tror, aktivt påverkat landskapet.

Vi gör hela tiden kopplingar till idag. Vi pratar om skogsbränder, återskapande av våtmarker, industrialisering av jordbruket, hållbarhet mm. När eleverna lämnar utställningen vet de svaret på en inledande fråga: Hur länge har Skånes landskap sett ut som det gör idag?

Tidernas Skåne

Tidernas Skåne är en utställning där du tar dig genom tidernas Skåne – från istidens slut, nästan ända fram till idag. Utställningen ger möjlighet att arbeta med en mängd olika teman och på många olika sätt – allt med utgångspunkt i Skånes landskap och historia.

Utställningens röda tråd är inte bara landskapet och historien utan även historiebruk och tolkning. I de olika tiderna finns ett tydligt fokus på att vår historia inte är en historia utan många. I utställningen möts dåtid och nutid i frågeställningar kring genus, tro och religion, nationalism och rasism, barn på flykt, terrorverksamhet, individuella upplevelser mm – allt direkt kopplat till historiska händelser i Skåne.

Plats

Regionmuseet Kristianstad

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon 044-620 19 06, tis–fre kl 8–11.

Datum

Permanent

Tid

60 minuter + 20 minuter att gå själva (om så önskas)

Antal

Max 25 elever (men helst i mindre grupper då det kan bli trångt i vissa delar av utställningen).

Årskurs

Gymnasiet,

Arrangör

Regionmuseet Kristianstad


Bokningsformulär

Använd formuläret för att enklast skicka en bokningsförfrågan till våra skolprogram. Din visning är inte bokad förrän du fått en bekräftelse av oss.


Frågor?

För frågor och mer information kan du kontakta oss via gemensam e-post som vi alla läser: [email protected]

Du är också välkommen att kontakta oss utifrån våra specialistområden och teman.

Film och filmhistoria
Veronique Dubois-Coté
0707-84 19 11
[email protected]

Arkeologi och uppsökande verksamhet
Helen Lilja
0707-84 19 28
[email protected]

Kulturhistoria
Malin Liedberg
0707-84 19 27
[email protected]

Kulturhistoria
André Ivarsson
0707-84 19 26
[email protected]

Konst
Maja Magnusson
0707-84 19 43
[email protected]

Konst och kulturhistoria
Alma Karlsson
0707-84 19 31
[email protected]

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!