I det skånska skogslandskapet göms mängder med historia. Att se dessa värdefulla kulturmiljöer kräver ofta ett tränat öga. Under många år har arkeologer på Regionmuseet Skåne inventerat och registrerat tusentals lämningar från olika tider inom ramen för ett nationellt projekt kallat Skog och historia.

Projektet med namnet Informationsinsats om kulturlämningar i Skånes skogliga miljöer har som mål att ta fram en skrift om kulturlämningar i skogsmark och samtidigt redogöra för resultaten av det avslutade inventeringsprojektet Skog och Historia.

Spåren efter människan är många och ofta av helt olika karaktär. Vi vill med skriften Från röjningsrösen till minnesmärken. Kulturlämningar i skånska skogar sprida kunskapen om kulturmiljöer i skogen. Här kan du få tips och råd om hur du själv kan hitta och känna igen fler av dem. Nu i dessa tider när vi ska röra oss utomhus utan nära kontakt är en tur i skogen en utmärkt sysselsättning. Kanske hittar du resterna efter en inhängnad, en gammal källa eller kanske en boplats, allt i en skog du trodde du kunde allt om.

Skriften är skriven av arkeologen och projektledaren Brita Tronde som har en lång erfarenhet om skogsinventeringar.

Ladda ner skriften

Kontakt

Johan Dahlén, avdelningschef

0707-84 19 08

[email protected]

Finansiär

Aktiviteten finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.

EU-flagga, under den texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!