Idag, den 1 december, tillträder Henrik Borg som ny museichef och landsantikvarie för Regionmuseet Skåne. Henrik Borg har tidigare varit chef för avdelningen för kunskapsuppbyggnad.

Som ny museichef vill Henrik Borg se över museets kärnfrågor och utveckla museet som kunskapsbärare och mötesplats.

– Som museum ska vi vara relevanta för omvärlden och vi vill bjuda in brett för fler samarbeten och för att tillsammans med andra organisationer samverka för invånarnas bästa. Vi vill visa att kultur och kulturarv är något som alla kan vara delaktiga i och påverka. Regionmuseet Skåne ska också fungera som en motor för den sociala hållbarheten. Hos oss ska man få möjlighet att reflektera kring sina livsvillkor genom perspektiv på historien och omvärlden.

Henrik Borg vill även lyfta och utveckla Regionmuseet Skånes filialer (Järnvägsmuseet, Filmmuseet, Åhus museum) och stärka museets arbete med kulturmiljö i hela länet.

– Genom vårt arbete med kulturmiljö möter vi invånare i deras hemmiljöer i hela Skåne. På så sätt samlar vi in kunskap och växer som museum. Här bidrar vi också med samhällsnytta genom att vårda, förmedla och utveckla vår kulturmiljö. Vi vill skapa grogrund för mer engagemang i vår gemensamma miljö, visa att alla kan bidra och att kulturarven har många facetter.

Henrik Borg har vikarierat som museichef sedan november 2021 men tillträder alltså nu som ny museichef.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!