Fram till 1959 fick de svenska romerna aldrig stanna längre än tre veckor på samma plats, men de återvände gärna år efter år till de platserna. Vi inviger fem stycken minnesplatser som har särskild betydelse. Med olika teman på olika platser vill vi belysa den romska historien i Skåne.

I slutet av 1800-talet anlände en grupp romer till Sverige, fram tills 1959, då de fick möjlighet att folkbokföra sig, levde de här som statslösa. Hänvisade till ett liv i utanförskap med ständiga uppbrott, de fick som längst stanna på en plats i tre veckor. Den här gruppen går idag under benämningen svenska romer. Vissa platser återkom de till år efter år. Det kunde bero på att det var en årlig marknad eller att folk var vänligt inställda till att ha romer på plats och att man behövde deras tjänster.

Sedan 2016 bedriver Regionmuseet Kristianstad tillsammans med Romska Kulturcentret Malmö projektet Romska platser. Syftet med projektet är att synliggöra några av dessa platser och levandegöra en immateriell del av kulturarvet, kopplat till landskapet. Nu har vi tillsammans kartlagt viktiga några platser i de svenska romernas historia och placerar ut fem stycken minnesmärken runt om i Skåne.

Minnesmärkena har olika teman utifrån platsens betydelse och på specialdesignade skyltar berättas om livet i lägren, om de många mötena med majoritetsbefolkningen, om hur man försörjde sig, om marknaden och inte minst om den romska kulturen.

Platser och tema

  • Kivik – Kiviks marknad
  • S:t Olof – Att mötas
  • Degeberga – Kultur och språk
  • Arkelstorp – Arbete och överlevnad
  • Bromölla – Livet i lägret

Mer information

Läs mer om Romska minnesplatser och om romernas kultur, liv och traditioner.

» romskaplatser.se

Projektdeltagare


Romska Kulturcentret i Malmö

Regionmuseet Skåne

Projektperiod

2016–2018

Tack till

Privatpersoner som på olika sätt bistått med information och minnesbilder från när romer kom till byar och orter i Skåne.

Gärds härads hembygdsförening, Oppmanna Vånga hembygdsförening, Ivetofta hembygdsförening, Tommelilla hembygdsförening och till Kiviks museum.

De privata markägare och kommuner som upplåter mark till minnesskyltarna.

  • Kivik – Axels Tivoli
  • Sankt Olof – Henrik von Görtz
  • Degeberga – Kristianstad kommun
  • Arkelstorp – Kristianstad kommun
  • Bromölla – Bromölla kommun

Projektfinansiärer

Logotyp för Länsstyrelsen Skåne.
Logotyp för Region Skåne
Logotyp för Kulturrådet

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!