Craft Go! – Företagsutveckling, innovation och kulturhistoria

Craft Go är ett skandinaviskt projekt med fokus på traditionshantverk och
formgivning. Vi sammanför experter inom företagsutveckling, innovation och kulturhistoria inom uppdraget att förse företag med verktyg, metoder och nätverk för att öka deras konkurrenskraft.

Projektets syfte är att öka antalet sysselsättningar i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag, inom traditionshantverk och formgivning, samt att bidra till bättre förutsättningar för nyetablering inom området.

Varför hantverkssektorn?

Vi ser en tydligt uppåtgående trend hos allmänhet, företag och andra näringar: I allt större omfattning efterfrågar de och konsumerar mer hållbara upplevelser och produkter av hög kvalitet med kulturhistorisk och lokal förankring (förprojekt 2019).

Därför är projektets övergripande mål att öka hantverkarnas kunskaper när det gäller företagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring vilket möjliggörs i tre delmål:

  1. Företagsutveckling och innovation: Med partners som Krinova Incubator & Science Park, Development Centre UMT och Norges Vel finns spetskompetens på näringsliv, affärsutveckling och innovation.
  2. Produktutveckling genom kulturarv och tradition: Med Regionmuseets samlingar kan hantverkare utveckla produkter och varumärken genom att koppla företaget till kulturhistoria och traditionellt hantverk. Kulturarvet kan ge historia kring företaget (storytelling) alt. koppla verksamheten till en specifikplats eller ta upp produktionen av äldre design. Museerna är även mötesplatser och arenor för exponering av företagens verksamheter, produkter och tjänster.
  3. Metodutveckling för effektiv och strukturerad företagsutveckling inom KKN-sektorn: Genom att tillämpa och vidareutveckla det tidigare konceptet Economuseé Artisans at Work ® tillsammans med CraftGrowth (förprojekt 2019), hjälper Craft Go hantverkare att bli attraktiva och hållbara besöksmål.

Aktuellt

De första företagen är utvalda och håller på att intervjuas. De första utbildningarna kommer att hållas i februari 2021

Mer information

Se projektets webbplats craftgo.eu

Projektets start och beräknade slut

2020–2022

Projektledare

Karin Haglund
karin.haglund@regionmuseet.se

0707-84 19 48

Lead partner

Regionmuseet Skåne

Projektpartners

Krinova Incubator & Science Park

Lifestyle & DesignCluster, Denmark

Norges Vel

Finansiär

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!