Håll en tranas avstånd och flaxa snällt.

Tänk på en trana och håll enkelt avstånd i pandemitider. Vi lånar tipset från Vattenrikets webb. En vuxen trana är ungefär 115–130 centimeter lång. Den har ett vingspann på 200–230 cm, alltså måttet mellan vingspetsarna. Tycker du att någon kommer för nära dig så flaxa bara lite vänligt med armarna!

Tranan väger 4–6 kilo, och hanen är något större än honan. Den flyttar i flock och flyger i V-formation, där en fågel ligger längst fram medan de andra fåglarna ligger bakom, i två led vinklade ut från ledarfågeln. Inom formationen byter fåglarna ofta plats med varandra och på så vis byts också ledarfågeln ut längs resans gång.

Smart flax

Forskningen har länge haft olika teorier om varför och hur fåglar flyttar i de vackra V-formationerna. En grupp brittiska forskare tycks ha löst gåtan 2014, berättar Dagens Nyheter.

De upptäckte att fåglar placerar sig i V-formation exakt i enlighet med aerodynamikens lagar. Aerodynamiken är en gren av området fysik och beskriver bland annat hur luft – eller gasströmmar – uppför sig och hur luft eller gas inverkar på föremål som befinner sig i rörelse i den.

Forskarna såg att fåglarna valde exakt den punkt i V-formationen där de fick fördel av en uppvind från fågeln framför. Men för att vingarna ska dra nytta av luftströmmen i olika positioner så flaxar fåglarna olika beroende på exakt var de befinner sig i formationen.

Snett bakom en annan fågeln gäller det att flaxa exakt samtidigt. Mer rakt bakom gäller det att flaxa upp när fågeln framför flaxar ner. Det smarta flaxet visade sig vara så precist och exakt att forskarna själva blev förvånade.

Källor:

Dagens Nyheter

SLU Artdatabanken

Vattenrikets webb

Bild: Pixabay

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!