Ansökningstiden för tjänsten har gått ut.

Som arkivarie och registrator kommer du i första hand att arbeta med frågor som rör både analog och elektronisk arkivering, strategier för långsiktigt digitalt bevarande samt arbete med att tillgängliggöra arkiven. Tjänsten är inriktad på historia och kulturhistoria.

I din roll kommer du att bidra till verksamheten i strategiska och operativa arkivfrågor, det långsiktiga arbetet med policy för insamling med utredningar av eventuella förvärv och gallringar.

Du kommer även att delta i nätverk inom arkiv och samlingsförvaltning. Du kommer även att kunna ge råd om handhavande av arkiv och ha många kontakter både internt och externt, med privatpersoner, representanter för kommuner, föreningar och företag.  

Vi söker dig som har

 • Akademisk examen inom arkiv- och informationsvetenskap.
 • Kvalificerad erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom arkivsektorn.
 • Kunskaper inom relevant lagstiftning så som arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddsförordningen. Upphovsrättsliga frågor, GDPR-hantering och sekretess.
 • Kunskaper om hantering av digitalt arkiv med digitalisering och databasarbete.
 • Kunskaper om avtalsskrivning för mottagande av arkiv.
 • Erfarenhet diarieföringssystem, systemadministration.
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Förmåga att uttrycka dig väl på ett skandinaviskt språk och engelska. 

Det är meriterande om du 

 • Har erfarenhet av att handleda i arbetet.
 • Har erfarenhet av arbete med foton och film samt vård och digitalisering av foto- och filmsamlingar.
 • Har kunskaper i Photoshop, Bridge och andra Adobeverktyg.
 • Har erfarenhet av att ge service till såväl allmänhet som kollegor samt att föra dialog och sprida kunskap.
 • har erfarenhet av arkivarbete i en publikt inriktad verksamhet.

Regionmuseet Skånes arkiv ligger i museets huvudbyggnad i Kristianstad där din huvudsakliga arbetsplats finns. Du kommer även i mindre utsträckning att arbeta med arkivet på vår filial i Lund. Tjänsten är placerad i sektionen för arkiv och samlingar vid avdelningen för kunskapsuppbyggnad och du kommer att ingå i ett arbetslag med en arkivassistent som närmsta kollega. Tjänsten är en tillsvidareanställning men vi tillämpar provanställning.

På Regionmuseet Skåne arbetar du i en kulturarvsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Vi arbetar tillitsbaserat och hos oss får du möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder flexibilitet i fråga om arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Vi bedriver ett aktivt hälsoarbete samt har olika friskvårdsförmåner. Vi vill att Regionmuseet Skåne ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Upplysningar

Avdelningschef Helene Stalin Åkesson, helene.stalin@regionmuseet.se, 0707-84 19 84.

Facklig företrädare för Akademikerföreningen är Rebecca Olsson, rebecca.olsson@regionmuseet.se, 0707-84 19 45.

Arkivarie Kerstin Ingelmark, kerstin.ingelmark@regionmuseet.se, 0707-84 19 05.

Ansökan

Ansökan med personligt brev, CV, betyg och eventuellt löneanspråk ska vara oss tillhanda senast 2022-11-06. Skicka ansökan till jobb@regionmuseet.se eller Regionmuseet Skåne, Box 134, 291 22 Kristianstad. Märk ansökan med Ref nr 3/2022.

Om Regionmuseet Skåne

Regionmuseet Skåne är ett museum som arbetar för att ge kvalitativa upplevelser och lärande med fokus på besökaren. Museet har en ledande roll inom kulturmiljövård i Skåne och har också film och natur som viktiga verksamhetsområden. Museet är en kvalificerad kunskapsverksamhet med många samarbeten och nätverk och en viktig samhällsaktör. Museet driver också Kristianstads kommunala konsthall och har ett helägt dotterbolag för arkeologisk uppdragsverksamhet, Sydsvensk Arkeologi AB. Hemsida:

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!