Vetenskap och funktionalism

Måttstudier i ett svenskt kök utförs av Hemmens forskningsinstitut, i slutet av 1940-talet. Ur HFI:s arkiv.

Hemmens Forskningsinstitut bildas 1944 för att effektivisera hushållsarbetet och likställa det med ett arbete utanför hemmet. Hemarbetets status ska höjas genom vetenskapliga studier.

Med representanter från bl.a. husmoders- och skolkökslärarinneorganisationer diskuteras de aktuella behoven:

”Om en husmor bestämmer sig för att vara hemma för att hon anser att barnen behöver henne i hemmet och därför att det passar familjen i olika avseenden, då kan det vara intressant att fråga: vad är det för arbeten hon då bör ta upp för att göra tiden inom hemmet fullt effektiv? ”

Filosofie doktor Margit Wohlin *

Det mesta av kvinnans arbete kretsar kring måltiderna. För att spara hennes tid och kraft utförs undersökningar i hennes hem. Man mäter man hennes steg i köket, liksom arbetsytornas höjd. Materialen skall vara lättskötta och hygieniska.

Funktionalism är en ledstjärna. Hemmet, och i synnerhet köket, skall vara så praktiskt som möjligt. Husmorsfilmer och skrifter upplyser allmänheten om expertisens rön. Den första svenska köksstandarden – måttstandardiserad inredning och byggnorm för kök – kommer ut 1950.

Text: Eva Ström


*Margit Wohlin, filosofie doktor vid Stockholms högskola 1925, med avhandlingen Die Gemeinwirtschaft oder die Gründe einer öffentlichen Haushaltung. Forskare, publicist och folkpartistisk politiker.

Hemmens Forskningsinstitut kartlägger husmoderns rörelser under arbetet i hemmet. Illustration: HFI

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!