Conrad Kampfs silverdosa

Är den lilla silverdosan tänkt för en kvinnas toalettbord? Är den ett statusobjekt som visas upp för vänner och bekanta eller är den ett mer privat föremål? Den runda silverasken i klassisk barockstil är ett beställningsarbete från åren runt 1690, utförd av silversmedmästaren Conrad Kampf i Kristianstad.

På locket finns en allegori, en bildframställning i symboler, med en amorin och ett lejon i huvudrollerna: Amor, kärlekens gud, och lejonet som symbol för styrka och mod. Är det kärleken som visar sin makt över det lejonet? Figurerna är omgivna av olika växtdekorationer. Runt om är dosan smyckad av akantusblad. På undersidan finns ett blommönster och en viktinskription: 6 3/4, strax under 100 gram silver. I botten av dosan och på kanten av dosans översida finns silversmedens initialer, CK.

Silverdosan är ett viktigt inslag i Regionmuseets samlingar i Kristianstad, där silversmidestraditionen kan spåras till åren kring 1600 genom stämplar och märkning. Dosan köptes in till samlingarna 2016. Den hade lämnats in av en privatperson till ett auktionshus i Lund utan närmare information. Vi kan alltså bara spekulera om dosans användning eftersom ägarhistorien är okänd. Däremot är Conrad Kampfs verksamhet som silversmedsmästare i Kristianstad åren 1686–1711 dokumenterad.

Om Conrad Kampf

Conrad Kampf räknas till en av Kristianstads allra främsta silversmeder men hans yrkesbeteckning är guldsmed – uppdelningen mellan guld- och silversmide sker mycket senare. Han föds i Braunschweig, troligen år 1658, går i lära hos Hindrich Rosenhagen och blir gesäll 1678. År 1686 får han den lagliga rättigheter att utöva sitt yrke som guldsmed i Kristianstad och åtnjuta förmånerna som borgare i staden. Som mästarprov presenterar han en silverkannan i oktober 1691. 1703 väljs han till föreståndare för guldsmedsskrået i Kristianstad. Åtta år senare, 1711, lämnar han yrket för att bli gästgivare. Han avlider 1743 i Kristanstad.

Källor

  • Silver från Vä och Kristianstad, Lillemor Olsson och Erik Karlsson, Regionmuseet Kristanstad (2013)
  • Arkiv och samlingar, Regionmuseet Skåne.
  • Nationalencyklopedien

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!