Sjöström, Stiller och af Klercker lärs upp

Victor Sjöström, Mauritz Stiller och Georg af Klercker  kommer från teatervärlden. Ingen av dem har kunskaper om regissörsyrket när Charles Magnusson anställer dem. På Lidingö skapar han en unik möjlighet för dem att studera filmproduktion ur olika synvinklar. Charles Magnussons bjuder in regissören Paul Garbagn, från det franska storbolaget Pathé, för att lära dem filmregins grunder. Filmfotografen Julius Jaenzon spelar också en avgörande roll för deras utveckling. Efter hand får de även lära sig av danskarna på  Nordisk Film, med förkärlek för melodramer. Under en period producerar Victor Sjöström, Mauritz Stiller och Georg af Klercke melodramer i ”Nordisk Filmstil” – sextio filmer på fyra år under tiden på  Lidingö.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!