AB Svenska Biografteatern – Svenska Bio – bildas

Den 16 februari 1907 ombildar Nils Hansson Nylander bolaget tillsammans med en grupp välbeställda herrar i Kristianstad.  Gruppen är också bolagets styrelse. De har titlarna advokat, apotekare, grosshandlare, bankdirektör och så fabrikören Nylander själv. Det nya namnet är AB Svenska Biografteatern – Svenska Bio. Bolaget har för avsikt att” bedriva verksamhet av rörlig och andra bilder, tillverkning och försäljning av bilder även som av för biografteatern erforderliga maskiner och utensilier samt idka annan i samband därmed stående affärsverksamhet”.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!