Husmoderns tid med Petra Hultman

Hemmafrurollen och husmodersidealet når sin kulmen under 1950-talet. Petra Hultman lyfter fram de motstridiga bilderna av husmodern tillsammans med Regionmuseet Skåne.