Lunchföreläsning

Bekämpa klimatförändringarna!

Kimberly Nicholas är
universitetslektor och forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Hon är expert inom klimatpolitik och individuella livsstilsval kopplade till klimatet. Hennes föreläsning har fokus på nr 13 bland de globala målen för hållbar utveckling.

Går det att konsumera mat på ett hållbart sätt?

Maria Fuentes och Emma Samsioe, båda vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds universitet, berättar om om olika utmaningar men också möjligheter som konsumenter kan ställas inför i sin vardag när det gäller hållbar matkonsumtion. 

Hållbara städer – transformation av ett ställverk

Helene Stalin Åkesson är byggnadsantikvarie och verksamhetsutvecklare vid Regionmuseet Skåne. Hon föreläser om omvandlingen av Höganäsbolagets ställverk i Nyvång som visar på såväl fysisk som immateriell hållbarhet – gångbart både i städer och i mindre tätorter.

Hållbar energi för alla!

Max Åhman, universitetslektor Miljö- och energisystem vid Lunds Universitet, föreläser om hur stark framväxten av förnybar energi är i dagsläget men även om de konsekvenser som förnybar energi har på ekosystem och på samhällen.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!