X
Nu har vi öppet igen. Mer information.

Under höstterminen ställer konsthallen ut utställningen Wellness som innehåller flera olika konstformer. Eleverna kommer få uppleva måleri, videokonst och skulptur i en interaktiv utställning med fokus på kroppen, välmående och vår identitet – både som individ och grupp.

I höstens utställning vidgar konsthallen perspektivet hur fysiskt och psykiskt välmående kan se ut och har som mål att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna tankar och idéer angående välmående.
Med utgångspunkt i utställningen avslutar vi visningen med att skapa tillsammans i ateljén. Vårt kreativa skapande får flöda men våra reflektioner står i centrum snarare än resultatet. I ateljén fokuserar vi på konst som ett verktyg för varierat och lustfyllt lärande.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Kopplingar till läroplanen

Förskola

Övergripande mål och riktlinjer 

 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,  
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, fantasi och föreställningsförmåga, 
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, rörelse,  
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Grundskola

Skolan ska ansvara för att varje elev :
 

 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande  
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, 
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, 
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,  
 • har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, 
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Gymnasieskola

Det är skolans ansvar att varje elev 

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, 
 • kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden, 
 • har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa, 
 • har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor, 
 • har kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv 

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon 044-620 19 06, tis–fre kl 8–11.

Datum

3 okt – 21 maj 2021

Tid

Cirka 1,5 timme. Tid för en kort rast med medhavd (liten) fika ingår.

Antal

Förskolan (från 4 år) samt förskoleklass max 15 elever/klass, övriga max 25 elever/klass

Årskurs

Förskolan (från 4 år),Förskoleklass,Årskurs 1–3,Årskurs 4–6,Årskurs 7–9,Gymnasiet,SFI,Särskolan,

Arrangör

Kristianstads konsthall


Bokningsformulär

Använd formuläret för att enklast skicka en bokningsförfrågan till våra skolprogram. Din visning är inte bokad förrän du fått en bekräftelse av oss.


Frågor?

För frågor och mer information kan du kontakta oss via gemensam e-post som vi alla läser: [email protected]

Du är också välkommen att kontakta oss utifrån våra specialistområden och teman.

Film och filmhistoria
Veronique Dubois-Coté
0707-84 19 11
[email protected]

Arkeologi och uppsökande verksamhet
Helen Lilja
0707-84 19 28
[email protected]

Kulturhistoria
Malin Liedberg
0707-84 19 27
[email protected]

Kulturhistoria
André Ivarsson
0707-84 19 26
[email protected]

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!

Scroll to Top