Detta är en lärarhandledning och ett pedagogiskt material till stumfilmsinspirerat skapande för klassrummet.

Varför arbeta med stumfilm?

Stumfilm som filmform är en bra ingång till filmskapandet i klassrummet. Den kräver ingen avancerad kunskap om filmmediet, men ger goda möjligheter att lära sig mer om hur film fungerar. Stumfilm förknippas ofta med kort format och tydliga genrer, vilket underlättar idéletandet och manusskrivandet. Den går dessutom att få fram med enkla tekniska medel.  Den väcker också nyfikenhet kring historia, filmhistoria och filmteknik och kan även vara ett bra sätt att träna språket. Den är helt enkelt en rolig filmform att jobba med!

Aktiviteten är också i enlighet med syftet för ämnet bild i Lgr11 och uppfyller centralt innehåll i bildframställning och bildanalys för mellan- och högstadieelever.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!