Detta är ett digitalt program om de gudar och väsen som figurerat i vår historia. I äldre tider berättade man historier om gudar eller varelser som kunde förklara det oförklarliga. Enligt asatron uppstår åskmullret när guden Tor dundrar fram över himla-valvet och svingar sin hammare. Guden Oden, allfadern, skapade världen och gav liv åt de första människorna.

Det är inte bara gudar som påverkar vår värld, om vi ska tro berättelserna. Runt omkring oss lever väsen och varelser, mer eller mindre synliga. Om saker och ting försvinner oförklarligt kanske det är en liten vätte som stulit dem? Om en ung man gått ut i skogen, och aldrig kommit hem igen, är det kanske för att skogsfrun tagit honom?
Även om få idag tror på Tor, Oden eller vättar, lever berättelserna vidare.

Med denna digitala version gör vi det möjligt för lärare och elever att ta del av våra berättelser och arbetsmetoder utan att besöka oss.

Instruktioner och övningar

Ljudfiler till programmet

Gloson

Goenissen

Lyktegubbe

Sjörået

Skogsfrun

Trollen

Vättar

Älvorna

Hänvisningar till läroplanen

Årskurs 4–6

Svenska

Undervisningen i svenska ska ge eleverna förut-sättningar att utveckla sin förmåga att

 • läsa och analysera skönlitteratur och andratexter för olika syften

Centralt innehåll för årskurs 4-6

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, tillexempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Historia

Undervisningen i historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och uti-från olika perspektiv

Centralt innehåll för årskurs 4-6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Religionskunskap

Undervisningen i religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påver-kas av förhållanden och skeenden i samhället

Centralt innehåll för årskurs 4-6

 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!