Alla våra skolprogram utgår från Lgr11 och läroplanen för gymnasieskolan. Här hittar du hänvisningar till var i läroplanerna de olika programmen spelar in.

En resa i filmhistorien

Centralt innehåll för förskoleklass

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom lek, bild, musik, teater och andra estetiska uttrycksformer, olika material, redskap och tekniker för att uttrycka sig, digitala verktyg för framställning av dessa olika estetiska uttryck.

Natur, teknik och samhälle

Människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser

Centralt innehåll för årskurs 1-3

Historia

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Bild

Framställning av berättande bilder.

Filmteknikens utveckling

Centralt innehåll för årskurs 1-3

Historia

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Teknik

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Filmteknikens utveckling med workshop

Centralt innehåll för årskurs 1-3

Historia

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Bild

Framställning av berättande bilder.

Teknik

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Upptäck filmmediet då och nu

Centralt innehåll för årskurs 4-6

Bild

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Samhällskunskap

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Upptäck filmmediet då och nu med workshop

Centralt innehåll för årskurs 4-6

Bild

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap, fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Samhällskunskap

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Film och samhälle

Centralt innehåll för årskurs 7-9

Historia

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter, hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkas deras villkor och värderingar.

Samhällskunskap

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakom liggande programmering.

Bild

Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang, bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Film och samhälle med workshop

Centralt innehåll för årskurs 7-9

Historia

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter, hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkas deras villkor och värderingar.

Samhällskunskap

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakom liggande programmering.

Bild

Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang, bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Skåne och filmen

Mål för vuxenutbildningen

Kunskaper

Varje elev kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden, har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.

Varje elev kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

Skåne och filmen

Mål för gymnasiet

Samhällskunskapsprogram

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Medier, samhälle och kommunikation 1,2

Mediernas tillkomst, utveckling och påverkan ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Mediernas roll i samhället och deras betydelse för demokratin och samtidskulturen.

När Kristianstad blev filmstad

Centralt innehåll för gymnasiet

Historia 2a

Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt.

Frågor?

För frågor och mer information kan du kontakta oss via gemensam e-post som vi alla läser: [email protected]

Du är också välkommen att kontakta oss utifrån våra specialistområden och teman.

Film och filmhistoria
Veronique Dubois-Coté
0707-84 19 11
[email protected]

Arkeologi och uppsökande verksamhet
Helen Lilja
0707-84 19 28
[email protected]

Kulturhistoria
Malin Liedberg
0707-84 19 27
[email protected]

Kulturhistoria
André Ivarsson
0707-84 19 26
[email protected]

Konst
Maja Magnusson
0707-84 19 43
[email protected]

Konst och kulturhistoria
Alma Karlsson
0707-84 19 31
[email protected]

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!