Vi vill att alla som kommer i kontakt med kulturarvsorganisationen Regionmuseet Skåne eller något av våra besöksmål ska få en enhetlig och tydlig bild av oss. Därför finns ett antal riktlinjer för vår kommunikation med omvärlden. Vi har samlat dem i denna varumärkesmanual.

Saknar du något i våra riktlinjer? Har du frågor eller vill ha tips och hjälp? Kontakta oss på sektionen för kommunikation!

jennie.lindholm@regionmuseet.se johanna.theander@regionmuseet.se

Visuell identitet


Märke

Vårt märke består av symbolen och namnet satt i typsnittet National 2. Varje besöksmål inom organisationen har sitt eget märke med den gemensamma symbolen och besöksmålets namn.

Symbol

Symbolen är inspirerad av tecknet för sevärdhet/kulturminne i kombination med skånska flaggan. De fyra hörnen kan även ses som stiliserade kartnålar.

Vi använder i första hand den rödgula färgversionen. I vissa sammanhang kan symbolen användas separat. Ett exempel är våra sociala mediekonton.


Ladda ner

Klicka på ”Ladda ner” för att få valt märke i samtliga versioner (filformat och färgställningar).


Användning av märket

Vi använder det rödgula märket mot ljusa bakgrunder och den enfärgade, vita versionen mot mörka och färgade bakgrunder, till exempel fotografier. (Det svarta märket används endast i undantagsfall.)

Det rödgula märket används mot ljusa bakgrunder
Märke vit, används mot mörka och fotografiska bakgrunder

Märke svart, används i undantagsfall

Regler för friyta kring märket: Avståndet mellan märkets ytterkanter och kringliggande element ska alltid vara minst lika stort som halva symbolens höjd (×), som illustrationen visar (1). Märkets proportioner får inte förändras (2). Märkets färger får inte förändras (3). Detta för att märket inte ska ändra karaktär, förvanskas och förlora sin identitetsskapande funktion.

1. Märkets friutrymme
2. Märkets proportioner får inte ändras
3. Märkets färger får inte ändras

Märken för besöksmål/verksamheter


Färger

Eftersom vi riktar oss till en bred publik och bland annat kommunicerar olika utställningar, tillåter vi alla färger generellt på ytor som inte upptas av vårt märke eller symbol.

Svart
#000000
PMS Process Black
R0 G0 B0
C0 M0 Y0 K100

Hela gråskalan

Röd
#ED0025
PMS 185
R237 G0 B37
C0 M100 Y90 K0

Gul
#FEC900
PMS 109U / 116C
R254 G201 B0
C0 M20 Y100 K0

Alla färger


Typsnitt

För rubriker, ingresser, bildtexter och tabeller använder vi National 2 (främst med vikterna Bold och Regular). För längre löptexter/brödtexter används Lyon Text (Regular). Om dessa typsnitt inte finns tillgängliga ersätter du dem på följande sätt: Använd Arial för rubriker, ingresser, bildtexter och tabeller samt Times New Roman för längre löptexter/brödtexter. Formgivare som arbetar med oss får tillgång till National 2 och Lyon Text i samband med uppdraget.

National 2 används för rubriker och ingresser.
Lyon Text används för brödtexter.

Bildspråk

Våra bilder ska hålla hög kvalitet och ha ett naturligt uttryck – det vill säga inte alltför arrangerade bilder. Vi använder i första hand färgbilder. Bilder i liggande format 16:9 lämpar sig bäst för webben.

(Självklart använder vi svartvita bilder när vi hämtar dem från historiska källor.)

Att fotografera eller filma för sociala medier

Du som fotograferar eller producerar bilder/filmer för våra sociala kanaler, har fått uppdraget av kommunikationsavdelningen som informerar dig om allt i samband med arbetet.


Kommunikation


Kärnvärden

Våra kärnvärden är: Lekfulla, Tillåtande, Modiga, Kreativa, Kunskapsgivande

Andra ledord för verksamheten är Kunskap, Kvalitet och Service.

Organisationens namn i tal och skrift

Vårt namn i dagligt tal och text: Regionmuseet Skåne

Hashtag: #RegionmuseetSkåne
Webbadress: regionmuseet.se

Benämning

När vi behöver och vill beskriva kort vilkens slags verksamhet Regionmuseet Skåne är använder vi själva – samt rekommenderar till andra som skriver eller talar om oss – följande benämning:

kulturarvsorganisation

Exempel:

Kulturarvsorganisationen Regionmuseet Skåne tar initiativet till …

Regionmuseet Skåne är en kulturarvsorganisation som …

Stiftelsens namn i formella handlingar

I formella handlingar och skrifter, så som remissvar, utlåtanden, avtal och andra juridiska handlingar, använder vi stiftelsens inregistrerade namn:

Stiftelsen Regionmuseet i Skåne

Namnet skrivs alltid ut i sin helhet.

Om du däremot behöver använda stiftelsenamnet flera gånger i rad i din löptext, och det är tydligt vilken stiftelse det gäller, så kan du använda ”stiftelsen”, eller ”Stiftelsen”.

(Undvik att använda endast ”Regionmuseet” (avses organisationen eller Regionmuseet Kristianstad?) eller ”Regionmuseet i Skåne” (dvs med ett mellanliggande ”i”).

Platsannonser

Ett par exempel där vi behöver ett brett och generöst tilltal men viss formalitet är platsannonser och upphandlingsannonser. Då gör du på följande sätt:

I rubriker och löptexter använder du vårt namn Regionmuseet Skåne men kan, vid behov, komplettera med stiftelsenamnet på annat lämpligt ställe. Ibland behöver du också använda vårt organisationsnummer.

En mall för platsannonser är under arbete.

Besöksmål/verksamheter i tal och löpande text

Regionmuseet Kristianstad
Kristianstads konsthall
Filmmuseet
Järnvägsmuseet (Ibland kan det finnas anledning att skriva Järnvägsmuseet Kristianstad eftersom det finns fler järnvägsmuseer i Sverige.)
Åhus museum
Torpet Månsas
Hallands Väderös utemuseum
Havängs utemuseum
Kjugekulls utemuseum

Riktlinjer för tonalitet/språkbruk

Inom Regionmuseet Skåne har vi många olika format av texter, från utställningstexter till projektansökningar och olika typer av brev och rapporter. De textformat som inte vänder sig till breda externa målgrupper och allmänheten lämnar vi åt sidan just här. Våra riktlinjer handlar alltså om extern kommunikation.

  • Vi uttrycker oss enkelt, vårdat, tydligt och anpassar vårt språk till målgruppen
  • Vi följer svenska skrivregler
  • Vi använder oss av TT-språket och Språkrådets klarspråk som resurs

Tillämpade skrivregler

Tilltal

Skriv alltid i ”du-form”, och singularis. Den person som läser är mottagaren, inte en grupp.

Exempel:

Välkommen

(Ej ”Välkomna”)

Kan du …

(Ej ”Kan ni”)

Om du vill nämna en grupp så finns det ett par knep.

Exempel:

Du och dina elever är välkomna till oss!

Ta med dig dina vänner till oss!

Aktivt verb

För att göra text eller information så levande och så relevant som möjligt, använd aktivt verb:

Exempel:

På onsdag öppnar vi utställningen X.

(Ej ”På onsdag öppnas utställningen”. Ej ”På onsdag kommer vi att öppna utställningen.”)

Datum

Skriv datum enligt mönstret 13 januari 2021.

Endast i undantagsfall och då på inrådan av grafisk formgivare eller kommunikationsavdelningen, använder vi datum och förkortning av månad, eller endast siffror. Det vill säga 13 jan. 2021 eller 12/1 2021.

Årtal

Se ovan. Skriv alltid ut årtal om det råder minsta tvekan om vilket år det gäller.

Tid/Klockslag

När du anger klockslag använder du siffrorna 0.00–24.00.

Sätt punkt mellan tim- och minutsiffrorna enligt mönstret kl. 9.45, kl. 20.30

Vid hela timmar kan du skriva kl. 18 eller kl. 18.00

Om inte ”kl.” får plats så kan du hoppa över det så länge det är tydligt att det är en tid det gäller.

Tidsrymder och perioder

Tidsrymder anges alltid med tankstreck. Det är samma tecken som talstreck/pratminus. (Ej bindestreck. Tankstrecket/talstrecket är dubbelt så långt som ett bindestreck.)

Tankstrecket betyder i sig självt ”från . .. till”, ”mellan . .. och” osv.

Exempel:

Utställningen pågår 13–30 januari 2021

Idag har vi öppet kl. 9–17

Idag har vi öppet kl. 9.00–17.45

Så hittar du tankstrecket på din dator:

Kortkommando på tangentbord PC: alt-0150

Kortkommando på laptop: Fn-Alt-0150

När du arbetar i word kan du också hitta tecknet på följande sätt: infoga>symbol>specialtecken> ”kort tankstreck”

Om du av någon anledning behöver vara mer formell i externa texter och använda använda fr o m (från och med) och t o m (till och med) var noga med att ”och med” finns på plats, för att undvika missförstånd.

Belopp och pris

Skriv ”kr” eller ”kronor” efter prisuppgifter. (I engelska texter kan vi skriva SEK.)

Kronor och ören skrivs vanligen 10,50 kr.

Titlar på utställningar, böcker, skrifter och konstverk

Vi skriver vanligtvis utställningstitlar utan citattecken men i de fall där det inte är tydligt att det handlar om namnet på en utställning så kan du använda citattecken runt titeln.

Titlar skrivs alltid med stor (versal) bokstav endast i första ordet i löptext.

Exempel:

Husmoderns tid, Landins cykelverkstad, Staden vid åns mynning, Demokrati och makt i Sverige, Det sjunde inseglet, En midsommarnattsdröm, Röda rummet, Svenskt språkbruk.

Vill du använda ett fackuttryck?

Om du vill använda ett fackuttryck – ett ord eller formulering som används inom ditt expertområde – gör det men skjut alltid in en förklaring eller en mer allmänt begriplig synonym.

Förkortningar som du bör förklara

När du skriver en löptext och vill använda förkortningar som inte är allmänt kända, förklara alltid förkortningen första gången den används i texten.

Exempel:

Järnvägsmuseets verksamhet är ett resultat av ett unikt samarbete mellan Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (MfÖSJ) och Regionmuseet Skåne. Ångloken och vissa av vagnarna tillhör Regionmuseet Skåne medan MfÖSJ äger vagnar, rälsbussar, lokomotorer, elektroloket och en hel del annat

Förkortningar i löptext

Vi skriver ut förkortningar av typen som kallas avbrytnings- och sammandragningsförkortningar – särskilt på webben och i sociala medier. Anledningen är att de ofta hindrar flytet i berättande texter. De passar bättre när det handlar om information eller förtydligande av något.

Exempel på förkortningar som ändå kan passa i vissa sammanhang är:

bl a – bland annat (andra)
dvs – det vill säga
fr o m – från och med
obs – observera
osv – och så vidare
t ex – till exempel
t o m – till och med

Vägledning för dig som skriver underlag till artiklar och inlägg i våra digitala kanaler

Att skriva och arbeta med text för webb och sociala medier skiljer sig från tryckformat. Den största skillnaden handlar om läsbarhet och hur du disponerar text i meningar och stycken.

Du bör skriva betydligt kortare stycken och meningar för webb och andra digitala kanaler än du vanligtvis gör i löptext för tryck, av minst två anledningar:

  • Webb och sociala medier är responsiva textytor som anpassar sig efter vilken storlek på skärm du använder på din mobil, padda eller stationära dator. En text eller mening som du inte uppfattar som särskild lång i tryck (eller på en stor skärm) kan bli väldigt lång och fördela sig över betydligt fler rader än ögat orkar med på en mindre skärm.
  • Där den tryckta texten hjälper ögat med spalter och olika typografiska element behöver blicken andra slags fästpunkter på webben, nämligen ingångar till nya stycken.

Det finns en rad andra riktlinjer för text (och bild) på olika digitala plattformar men det lämnar vi tills du har kontakt med kommunikationsavdelningen om ditt underlag.

Att skriva för sociala medier

Du som skriver underlag till inlägg i våra sociala medier har nytta av att läsa följande, även om kommunikationsavdelningen alltid hjälper dig med ”slutputsen” innan publicering.

Att skriva för sociala medier kan liknas vid copywriting, kort och kärnfullt och med en ton och röst som representerar Regionmuseet Skånes personlighet. Du kan luta dig mot våra kärnvärden och ledord och självklart våra tillämpade skrivregler.

Sist men inte minst

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har någon fråga/fundering.

Vi hjälper dig!

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!