Alla är inte med på lika villkor i den svenska gemenskapen. Alla har inte räknats. Många har kämpat för rättigheter som vi nu tar för givna, och som vi nu säger är en del av svenskheten. Motståndet har glömts bort. Kampen behöver lyftas för att vi ska fortsätta se våra medmänniskors olika villkor och visa att det går att åstadkomma förändring.

Vi har mycket att minnas, glädjas med och många att hylla de som har kämpat och de som fortfarande kämpar för lika rätt och frihet. Och för att se vad vi kan förlora. Därför genomförde Regionmuseet Skåne projektet Heterogena kulturarv – att ändra framtiden.

Projektet Heterogena kulturarv – Att ändra framtiden ska genom en vandringsutställning, en bok samt pedagogisk verksamhet berätta om olika människorättskamper i Sverige; däribland kampen för att ta plats som fullvärdig människa som funktionshindrad, som hbtq-person, som kvinna. Vägen mot lika villkor ska berättas.

Projektet stödes av Postkodlotteriets kulturstiftelse, Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och utvecklingsmedel från Region Skåne.

100 % kamp – Sveriges historia

Utställningen 100 % kamp – Sveriges historia berättade om människor som kämpat för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige.

Genom teman som rätten till kroppen, rätten till vardag och reaktioner mot rättigheter skildrades rättighetskamper i det förflutna och i samtiden; kampen för att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung. I utställningen berättades om vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för människor liv.

100 % kamp – Sveriges historia skildrades rättigheternas grundläggande betydelse för ett demokratiskt samhälle, undersökte vad som händer när rättigheter tas för givna, gestaltar att rättigheter inte kommit till av sig själv utan genom att människor agerat och kämpat. Det gavs plats till dem som arbetat för allas rösträtt, för rätten att kunna bo hemma, för rätten att få bestämma över sin kropp. Rättighetskämpar presenteras. Kan det vara just vem som helst? Du och jag?

Finansiärer

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!