Hur har andra museer gjort? Projektet ska inhämta kunskap, insikter och lärdomar från tre museer i Europa som nyligen färdigställt större basutställningar. Erfarenheterna kommer att integreras och användas i vår planering och produktion av en ny stor basutställning på Regionmuseet Kristianstad.  

Fokus för projektet är användning av design och teknik i syfte att öka besökarnas informella lärande. Målet är att fördjupa vår egen kunskap om vuxnas lärande inom fem teman: känslor och stämningsskapande, sociala rum, introduktionsrum, interaktivitet och digital teknik. 

Samtidigt vill vi ta del av erfarenheter av stationer i utställningarna, där barn och vuxna utforskar och upplever tillsammans över generationsgränserna.  

Vi vill också ta reda på hur stor betydelse det har att arbeta med fokusgrupper, det vill säga att involvera de presumtiva besökarna i processen inför en ny basutställning. 

Tillvägagångssättet kan beskrivas som ”jobbskuggning” av yrkesgrupper och kompetenser på EPIC – The Irish Emigration Museum, Stadtmuseum Berlin samt National Maritime Museum Amsterdam. * 

*Med reservation för restriktioner p g a corona/covid-19 pandemin. 

Projektperiod 

31 december 2020–29 april 2022   

Projektägare 

Anna Hansen, Regionmuseet Skåne 

Projektledare 

Camilla Junger, Regionmuseet Skåne 

Finansiär 

Logotyp för Eu-projektet Erasmus+.

Bildupphovsrätt

CC BY-SA 2.0. William Murphy

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!