CREMA

Fokus för projektet CREative MAking for Lifelong Learning (Crema) är det livslånga lärandet utifrån kreativt skapande där människor möts och inspireras av kulturarvet. Crema kartlägger och utvecklar metoder för museer och andra kulturinstitutioner som vill etablera platser och verksamhet för kreativt skapande utifrån sina samlingar. 

Exempel på frågeställningar inom projektet: 

Hur kan museisamlingar bättre utnyttjas för ett aktivt livslångt lärande och skapande hos människor?  

Hur kan museer etablera och driva väl fungerande platser för människors kreativa skapande i skärningspunkten mellan konst, kultur, hantverk, vetenskap och teknik?  

Hur kan museer utveckla, använda och tillhandahålla metoder, tjänster och kompetenser i sammanhanget? 

Under arbetets gång tar projektets partnerorganisationer fram riktlinjer som sedan testas i pilotaktiviteter. 

Mer information

Se projektets webbplats:

cremaproject.eu

Projektledare

Malin Liedberg
malin.liedberg@regionmuseet.se
0707 84 19 27 

Projektets start och beräknade slut

Pågår 2019–2022

Projektägare

Regionmuseet Skåne

Projektparter

Finlands museiförbund

Københavns museum

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Creative Museum

Radiona

BAM! Strategie Culturali

Finansiär

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!