Sveriges länsmuseer står enade med Ukraina

Den 24 februari 2023 markerar årsdagen av Rysslands invasion. Ett år har gått och kriget pågår fortfarande. Under de tolv månader som passerat har otaliga människoliv gått förlorade. Det är inget annat än en humanitär katastrof. Det ukrainska samhället testas hårt men vägrar ge upp!

I den ryska krigsföringen ingår att försöka bryta ner försvarsförmågan genom att skada den ukrainska identiteten. Det ukrainska kulturarvet har sålunda varit ett utpekat mål för den ryska aggressionen redan från början. Enligt bekräftade uppgifter från UNESCO så har 238 kulturhistoriska platser skadats, men det finns uppgifter om mångdubbelt fler skadade kulturarv i stort sett i hela landet, inte bara vid fronten.

Ukrainarna själva har snabbt insett behovet av att värna sitt kulturarv. Trots sin svåra situation har de ändå vidtagit oerhörda åtgärder för att skydda kulturarv: packa in, packa ned och föra undan. Kulturarvsprofessionella och volontärer arbetar också med att dokumentera stölder och skador dels för att den ryska staten ska kunna ställas inför rätta efter kriget, dels för att återuppbyggnad snabbt ska kunna komma i gång. Dessa modiga människor förtjänar både vår beundran och vårt fortsatta stöd i ord och handling.

Kulturarvet kan bidra till ekonomisk försörjning och såväl göra bruk av som utveckla kompetensen hos olika yrkesgrupper. Men framför allt kan kulturarvet – om det skyddas, bevaras och efter konflikt tas hand om – bidra till att läka och ge hopp i samhällen under återuppbyggnad.

Kulturarvet förtjänar skydd vid alla former av kriser och konflikter. I dag den 24:e februari 2023, liksom alla andra dagar, står vi med Ukraina så länge som det behövs, under kriget och efter kriget.

Birgitta Johansen, länsmuseichef Örebro läns museum, ordförande Kulturarv utan gränser
Luitgard Löw, länsmuseichef Västergötlands museum, ledamot Kulturarv utan gränser
Ulf Dernevik, generalsekreterare Länsmuseernas samarbetsråd
Örjan Molander, länsmuseichef Kalmar läns museum, ordförande Landsantikvarieföreningen
Henrik Borg, länsmuseichef Regionmuseet Skåne och landsantikvarie i Skåne

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!