Regionmuseet Skåne är en mångsidig organisation med verksamhet i hela regionen. Våra fysiska samlingar är koncentrerade till magasin och museum i Kristianstad. Samlingarna har sin tyngdpunkt i kulturhistoriska föremål från regionen men innehåller även textil, konst, foto, film, naturhistoriskt material och järnvägsmaterial. Besöksmiljöerna är stadens gamla tyghus med museum, konsthall, café och butik. Vi har också ett filmmuseum, ett järnvägsmuseum, ett historiskt museum i Åhus samt flera utemuseer. Kulturmiljövård bedrivs i hela länet, bland annat från vårt filialkontor i Lund. Vi söker en föremålsintendent med kulturhistorisk inriktning för en tillsvidareanställning, med en tjänstgöringsgrad på 100%.

Placering: Kristianstad             
Tillträde: Snarast efter överenskommelse

Arbetsuppgifter

Regionmuseets kulturhistoriska samlingar är en del av vårt samhälles kollektiva minne och en kunskapsresurs för den som vill veta mer om länets historia. De bidrar till att skapa en bred bild av det förflutna och att ge nya perspektiv på dagens samhälle. Föremålen bär på berättelser som ger kunskap, inspiration och skapar nyfikenhet att vilja veta mer. Samlingarna har tillkommit under lång tid och i samtiden ställs ytterligare frågor. Föremålen behöver sättas i nya sammanhang utifrån breda frågeställningar men vi behöver även säkerställa att de fysiska förutsättningarna för långsiktigt bevarande utvecklas, du kommer att vara delaktig och påverka arbetet.

Vi vill tillsammans med dig utveckla en aktiv samlingsförvaltning i samverkan med andra kompetenser på museet. Vi vill att du arbetar strategiskt med tillgängliggörande av museets samlingar utifrån utveckling, förmedling och vård. Vi vill att du bidrar till att stimulera människors nyfikenhet och bjuder in människor att dela sina kunskaper med oss. Tillgängliggörandet av samlingarna genom utställningar och förmedling på olika vis i samarbete med andra kompetenser inom museet är en prioriterad uppgift. Du kommer att representera museet i olika nätverk och i samarbeten med allmänheten och organisationer. Tjänsten är placerad på avdelningen för kunskapsuppbyggnad, sektionen dokumentation och samlingar. Vi utgör ett arbetslag av konservator, arkivarie, samlingsassistent och museitekniker i nära samarbete med museets övriga verksamheter.

Vi söker dig som har

 • Akademisk examen relevant för arbetsuppgifterna
 • Kvalificerad erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom samlingsförvaltning
 • Erfarenhet av att förvalta samlingar, d v s insamling, vård, informationshantering och dokumentation.
 • Hantering av in- och utlån samt avtalsskrivning för mottagande av föremål.
 • Erfarenhet av digitalisering och databasarbete
 • Erfarenhet av projektledning
 • Erfarenheter av att arbeta med kunskapsutveckling inom kulturhistoria och konsthantverk.

Vi ser det som meriterande om du

 • Har erfarenheter av att arbeta med Spectrum 5.0
 • Har god samarbetsförmåga, är lyhörd och lösningsorienterad i kontakt med andra, men också mån om att uppnå dina uppsatta mål i tid
 • Är utåtriktad med intresse för att arbeta publikt, med förmåga att engagera och skapa delaktighet.
 • Kommunicerar väl i tal och skrift, samt har en längtan att få sprida kunskap.

Upplysningar

Lämnas av chef Kunskapsavdelningen Helene Stalin Åkesson: helene.stalin@regionmuseet.se 0707-841984
Facklig företrädare för Akademikeralliansen är Malin Liedberg: malin.liedberg@regionmuseet.se 0707-841927

Ansökan

Ansökan med personligt brev, CV, betyg och eventuellt löneanspråk ska vara oss tillhanda senast 2023-09-08. Skicka ansökan till jobb@regionmuseet.se eller Regionmuseet Skåne/Landsantikvarien i Skåne, Box 134, 291 22 Kristianstad. Märk ansökan med Ref nr 1/2023.

Om Regionmuseet Skåne

Regionmuseet Skåne är ett museum som arbetar för att ge kvalitativa upplevelser och lärande med fokus på besökaren. Museet har en ledande roll inom kulturmiljövård i Skåne och har också filmhistoria och naturmiljö som viktiga verksamhetsområden. Museet bedriver en kvalificerad kunskapsverksamhet med många samarbeten och är en viktig samhällsaktör. Museet driver också Kristianstads kommunala konsthall och har ett helägt dotterbolag för arkeologisk uppdragsverksamhet, Sydsvensk Arkeologi AB.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!