Ansökningstiden för projektet har gått ut.

Tre konstnärer/duos sökes med intresse för vandring som metod samt konst i rörelse i skärningspunkten kultur/natur/hälsa. Tre konstnärsledda vandringar längs Skåneleden ska genomföras under våren med en grupp unga i kommunerna Kristianstad, Ängelholm och Kävlinge. Vandringarna blir en del i ett undersökande av offentlig konst utanför städerna.

Längs Skåneleden finns en variationsrik historia och natur som breder ut sig över landskapet. De valda sträckorna i kommunerna har alla olika karaktär i form av sjönära cykelväg, naturstig nära å och naturstig genom sanddyner och tallskog.

Konstnärsledda vandringar

Vandringarna kommer att ske vid tre olika datum tillsammans med olika unga deltagargrupper. Med hänsyn till gruppernas åldrar kommer vandringarna att pågå max 3-3,5h inkl. Fikapaus.

Preliminära datum:

  • 18 mars i Kristianstads kommun
  • 23 mars i Ängelholms kommun
  • 12 maj i Kävlinge kommun

Resersättning finns samt ersättning för workshopmaterial efter överenskommelse. Materialen som används ska vara valda med hänsyn till miljöaspekter.

Konstnärsledda vandringar som metod, konstnärlig process och konstform ger projektet en förståelse för hur konstnärer kan aktivera och närma sig en plats. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv öppnar vandringarna upp för olika ingångar i mötet mellan natur, konst och hälsa som kan väcka nyfikenhet, deltagande och sätta individen såväl som konsten i ett större sammanhang.

Sökande

Projektet söker konstnärer/duos med nyfikenhet för Skåneleden och kreativitet i mötet med unga. Sökande konstnärer är tillgängliga alla tre datum och ansöker till projektet i stort. Sökande ska kort beskriva sin relation till Skåneleden. Har du nykomlingens perspektiv eller har du varit här förut?

Sökande ska: 

• vara professionellt yrkesverksam konstnär/ duo 

• ha konstnärlig högskoleutbildning på minst tre år 

• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt

Skicka CV + 2 referensprojekt som på ett relevant sätt speglar uppdragets innehåll, samt beskriv kort din relation till Skåneleden.

Arvode: 10000 kr. Reseersättning och workshopmaterial betalas separat av projektet.

Ansökan

Ansök genom att mejla konsthallen@regionmuseet.se och märk din ansökan OPEN CALL. Skicka din ansökan senast 21 februari 2021.

Om projektet

Skåneleden Konst – In Motion är ett kommunsamverkansprojekt med intresse i den offentliga konstens utveckling med perspektiv på stad och land. Med Skåneleden som länk genom regionen i skärningspunkten kultur/natur/hälsa syftar projektet till att främja besöksnäring och rörelse, med särskilt fokus på ungas psykiska hälsa. Vandring och digitala möten tillsammans med konstnärer, tjänstemän och unga utgör del av projektets metodarbete i undersökandet av den offentliga konstens förutsättningar. Projektet är finansierat av Region Skåne.

Genom kunskapsutbyte och lärandeprocesser från metodarbetet är målet att etablera offentliga konstverk i anslutning till Skåneleden som öppnar upp för såväl fysisk som mental stimulans. Projektet drivs av Kristianstads kommun i samarbete med Kristianstads konsthall tillsammans med kommunerna Kävlinge och Ängelholm.

Kommunernas intresse i frågan offentlig konst i kombination med vandrings- och cykelleder har utvecklats ur en rad tidigare prokekt som pilotprojektet Skåneleden Konst 2018-2019, projektägt av Stiftelsen Wanås Konst och det interregionala konstprojektet (X)sites, projektägt av KC Väst, i vilket Ängelholms kommun var projektledare för (X)sites Skåne.

Kristianstads kommun

Skåneleden i Kristianstads kommun växer och 2020 invigdes en sträcka av den nya delleden SL6 som löper genom Vattenriket. Skåneleden Konst – In Motion placerar sig ca 10 km norr om centrala Kristianstad, öster om Råbelövssjön, på en sträcka som blir del av Skåneleden sommaren 2021. Sträckan löper på en cykelväg parallellt med Råbelövssjön genom samhället Österslöv.

Kristianstad kommun är till ytan Skånes största, där kommunens offentliga konst i hög grad är samlad i centralorten. Kristianstads kommun besitter konstkompetens och har tidigare erfarenheter av offentliga konstprojekt och vandring.

Kävlinge kommun

Skåneleden SL5 i Kävlinge kommun följer till stor del kusten från strövområdet Järavallen i norr till Barsebäcks hamn i söder. Sträckan som valts för Skåneleden Konst – In Motion befinner sig mellan kusten och in mot orten Löddeköpinge. Här passerar leden på naturstig Lödde å och Lödde kanotklubb.

I Kävlinge kommun finns ett antal offentliga konstverk, merparten av dem är placerade i tätorten och i östra delen av kommunen. Kommunen har tidigare erfarenhet av offentlig konst och vandring. I samarbete med Bästa Biennalen togs 2019 fram en konstkarta över befintliga offentliga konstverk i kommunen och 2020 lanserades en app.

Ängelholms kommun

I Ängelholms kommun går Skåneleden SL1 från Vejbystrand i norr söderut mot centrala Ängelholm. På sträckan mellan havet till staden löper leden på naturstig genom Kronoskogen med sina sandmarker där Skåneleden Konst – In Motion har placerat sig.

Ängelholms kommun har under många år praktiserat 1%-regeln för framtagandet av offentlig konst. Kommunen har även erfarenhet från det interregionala konstprojektet (X)sites med KC Väst som projektägare. I sammanhanget har kommunen varit projektsamordnare för de skånska kommunerna längs Kattegattleden och därmed säkrat det skånska perspektivet.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!