Ny visuell identitet och webbplats

Kulturarvsorganisationen Regionmuseet Skåne har från och med mitten av januari 2021 en ny visuell identitet samt mer konsekventa namn på besöksmål och funktioner. Samtidigt har vi fått en ny webbplats. 

Vi rullar ut det nya märket idag för större tydlighet i kommunikationen med alla som vill upptäcka Skånes kultur och historia.

Det hela ger vår organisation och vår verksamhet en större tydlighet i kommunikationen med omvärlden med fokus på användaren/besökaren.  

Vi inför den nya visuella identiteten och resultatet av varumärkes- och kommunikationsarbetet bit för bit: Den svarta pilen försvinner och ersätts av den nya symbolen i Skånes färger. Den nya webben utvecklas och fylls på. Det gamla ”i:et” försvinner från organisationens namn. Och en hel del annat. 

Därför dags att förändra

Symbolen ”pilen”, från tidigt 2000-tal, har fungerat länge men inte åldrats väl. Tiden har gått och ”pilen”, betyder allmänt numera bland annat ”ladda ned”, ”släng”, ”nedåt”, ”kasta här” för omvärlden. Den har alltså blivit en generisk symbol för helt andra saker. 

Före
Efter

Pilsymbolens stränga formella uttryck stämmer inte heller längre med vad Regionmuseet Skåne vill vara och förknippas med: I dag identifierar vi oss med kärnvärden som lekfull, humoristisk och kunskapsgivande och förstås med uppdraget att verka i hela regionen Skåne. 

Om det grafiska uttrycket och färgerna i den nya symbolen 

Utgångpunkten kan förenklat sammanfattas så här:  

  • Regionmuseet Skåne har uppdraget att verka i hela regionen. 
  • Regionmuseet Skåne har ett antal besöksmål/mötesplatser. 
  • Regionmuseet Skåne arbetar med kulturarv (på många olika sätt) 

De röda kartnålarna = besöksmål (men kan självklart också vara prat- eller tankebubblor eller annat i betraktarens öga, beroende på ålder eller individuella referenser) 

Tillsammans med det gula korset eller plustecknet = En mycket lekfull flagga eller landningsmärke för kartnålarna. 

Sevärdhet + Skåne = Regionmuseet Skåne

Som animation: Animationen tar sin utgångspunkt i symbolen för det internationellt använda Sankt Hanskorset – symbolen för kulturminne, sevärdhet/besöksmål och internationellt ”place of interest”. Det rörliga Sankt Hanskorset avslutas/landar i den nya symbolen för Regionmuseet Skåne.  

Kombinationen av två signalfärger med hög synlighet är eftertraktat i varumärkessammanhang. Den åtråvärda kombinationen har Regionmuseet Skåne med andra ord ”gratis” och naturligt, genom Skånes färger. Rött och gult är dessutom väl etablerad som ”Skåne” i resten av landet – på ett sätt som få andra regioner/landskap är. 

Om den nya webbplatsen 

Webbplatsen är Regionmuseet Skånes kommunikationsnav. Precis som alla andra webbplatser är den av naturen aldrig ”färdig” – den utvecklas, fylls på och justeras löpande.  

Med den nya webbplatsen har besökaren/användaren möjlighet att enklare hitta till våra verksamhetsområden och se vad som är på gång samt använda vår expertis och resurser. På ”andra sidan” har redaktören har en stor uppsättning byggstenar och principer att använda sig av på ett enkelt men matigt sätt, genom ett av världens mest etablerade och kostnadseffektiva publiceringsverktyg (CMS), WordPress. 

Om arbetet

Varumärkesarbetet och arbetet med den visuella identiteten samt den nya webbplatsen har genomförts under ledning av kommunikationschef Annika Hansson Wretman i samarbete med kommunikationsbyrån AGoodId och kommunikatör Lasse Hörnäs samt Regionmuseet Skånes ledningsgrupp. 

 

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!