Nu har vi valt ut de konstnärer som får uppdraget att utforma vandringar med och för unga längs Skåneleden: konstnärsduon Gideonsson/Londré från jämtländska Kallrör, konstnärsduon Hillside Projects med bas i Stockholm och konstnären Linnea Jardemark från Göteborg. 

Som en del av projektets metodutveckling av offentlig konst, i skärningspunkten mellan konst, hälsa och kultur, utforskas vandring längs Skåneleden tillsammans med unga. Här handlar det inte minst om perspektiv på offentlig konst i naturen och på landet, bortom staden. De aktuella sträckningarna av Skåneleden ligger i kommunerna Kristianstad, Ängelholm och Kävlinge. Ett publikt program med konst, vandringar och rörelse invigs den 11 september på vandringens dag 2021.

Om Gideonsson/Londré

Gideonsson/Londré är en konstnärsduo (Lisa Gideonsson f. 1986 & Gustaf Londré f. 1985) som bor och arbetar i Kallrör, Jämtland. I sin praktik verkar de för att hitta en gemensam kropp att producera kunskap och erfarenhet genom. Verken tar sig ofta uttryck i performance och installationer utifrån alternativa temporaliteter och beteendemönster i nya sammansättningar av kroppar och språk. Där yttre omständigheter och omgivande processer tillåts influera förutsättningarna för olika former av aktivitet.

Kvinna i vintertid som går över en mosse.
Markens tid: Myren (2017–2018) Gideonsson/Londré. Installation och performance vid Gunders Mosse, Vålådalen, Jämtland.

Gideonsson/Londré examinerades båda 2014 med masterexamen i Fri Konst från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. 2014 var de stipendiater av Maria Bonnier Dahlins Stiftelse.  De har erhållit 1-årigt arbetsstipendium (2016) och 2-årigt arbetsstipendium (2018) från Konstnärsnämnden. Senaste utställningar inkluderar Who wants to live forever på Kunsthall Trondheim (2020), Change på Havremagasinet (2019), I am vertical på Fundació Joan Miró (2018) och The Swamp Biennale på Art Lab Gnesta (2018).

Läs och se mer på konstnärsduons webb: gideonssonlondre.com

Gideonsson/Londrés vandring sker i Kävlinge kommun

Om Hillside Projects

Hillside Projects är en konstnärsduo (Emily Berry Mennerdahl f. 1980 & Jonas Böttern f. 1977) med bas i Stockholm. Genom en konstnärlig process grundar sig deras verk i frågeställningar kring naturen, människan och hennes relation till de mer än mänskliga. Berättelser om försvinnande fåglar, åminnelser till utdöende arter, myter och historia utreds för att hantera och undersöka existentiella frågor såsom hopp och hopplöshet, tacksamhet och skuld, i en tid där allt mer försvinner och utrotning är oss ständigt närvarande. Hillside Projects gränsöverskridande utforskanden manifesteras som installationer med video, performance, teckning, fotografi och publikationer.

Världskarta med tecknade streck och pilar i olika riktningar.
Searching for the European Roller (2015–2020). Hillside Projects, performance samt teckning och tyg.

Emily Berry Mennerdah examinerades 2008 med en masterexamen i konst från Concordia University, Montréal, Kanada och Jonas Böttern tog sin masterexamen i Fri Konst 2016 vid Konstfack i Stockholm. Hillside Projects har under de senaste åren medverkat i utställningar, residenser och visningar såsom Clark House Initiative i Mumbai, Bonniers Konsthalli Stockholm, Galerie Das Esszimmer i Bonn, Galleri 54 i Göteborg, Galleri Box i Göteborg, Dazibao Montréal vid Oberhausen film festival mfl. Deras videoverk är distribuerade av Filmform och Vidéographe.

Läs och se mer på konstnärsduons webb: hillsideprojects.se

Hillside Projects vandring sker i Kristianstads kommun

Om Linnea Jardemark

Linnea Jardemark (f. 1990) är konstnär som bor och verkar i Göteborg. Hennes praktik utgörs i huvudsak av performance, ljudguider, workshops och installationer som ofta är situations- eller platsspecifika. Hon intresserar sig för taktilitet, djupt lyssnande och sovande algoritmer. Genom koreografiska metoder eller bildprojektioner aktiveras rumsliga detaljer som scenografiska element. I sitt arbete utforskar hon kollektiva processer och iscensätter ramar där publiken deltar aktivt.

Närbild på kvinna i mössa som står med ansiktet vänt bort mot en trädstam och har sin hand lagd mot trädets stam.
Linnea Jardemark intresserar sig för taktilitet, djupt lyssnande och sovande algoritmer.

Linnea Jardemark examinerades från kandidatprogrammet i Fri Konst vid Akademin Valand, 2018. Hennes verk och samarbeten har visats på bland annat Galleri Box, Göteborg; Galleri 54, Göteborg; Steneby Konsthall, Dals Långed; Röda Sten, Göteborg; Manifesta 11, Zurich; Vega, Köpenhamn och Galleri Rantaja, Tammerfors. Hon medverkar även i att driva residenset Vrångsholmen Skola i Bohuslän och fönstergalleriet Violet Biscuits på Atalante.

Läs och se mer på konstnärens webb: linneajardemark.com

Linnea Jardemarks vandring sker i Ängelholms kommun

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!