Lördagen den 11 september på Vandringens dag presenterar projektet Skåneleden Konst – In motion sin första offentliga gestaltning som följs av ett publikt program för allmänheten med vandringar som sätter fokus på natur, rörelse, konst och hälsa i tre kommuner. I Ängelholm invigs Monika Goras konstverk Naturporten. I Kristianstads och Kävlinge kommun, där arbetet mot offentliga gestaltningar längs Skåneleden fortsätter, arrangeras vandringar med konstnärsduon Hillside Projects samt landskapsvetaren Ebba Gyllenhak och konstnären Annelie Nilsson.

Längst ner hittar du alla olika aktiviteter och där kan du även boka biljett där det behövs.

Gå med, gå bredvid och gå mitt i 

Gå med, gå bredvid och gå mitt i är en vandring på Skåneleden (SL6) i Kristianstads kommun ledd av konstnärsduon Hillside Projects (Emily Berry Mennerdahl f. 1980 & Jonas Böttern f. 1977). De undersöker hur en kan använda akten av att gå som en metod för att utforska någonting, eller sig själv. Tillsammans får vandringens deltagare uppleva olika sätt att vandra och skapa kollektiva konstverk med cyanotypi (alternativ fotometod). 

Det finns en början och ett slut. Tillsammans ska vi gå/vandra/promenera: som en akt; som samlare; som meditation; i tystnad; i samtal; snabbt; långsamt; bredvid; som kartmakare; som en manifestation; själva och tillsammans. 

Hillside Projects är en konstnärsduo baserad i Stockholm som arbetar med frågeställningar kring naturen, utdöende arter, människan och hennes relation till det mer än mänskliga. 

Dokumentation från konstnärsledd vandring med Hillside Projects, Kristianstads kommun 18 mars 2021.

Naturporten 

Naturporten är en offentlig gestaltning av konstnären Monika Gora (f. 1959) som bildar en entré till Skåneleden (SL1) vid Kronoskogens början i Ängelholms kommun. Ett prickat staket av obarkade granslanor leker med vandringsledernas prickar och påminner om ett löfte om ledning och guidning genom det vilda. Verket placerar sig som ett filter mellan stadsomgivningens attribut och skogen, i mötet mellan det vi uppfattar som natur och det vi anser vara kultur. Gestaltningen är utformad för första etappen av en tillgänlighetsspång, som är ett led i kommunens arbete för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna få uppleva natur, skogens rika miljö och konst utifrån sina egna förutsättningar. 

Monika Gora är landskapsarkitekt och konstnär baserad i Malmö. I sin praktik arbetar hon främst med offentliga gestaltningsuppdrag och arkitektur.

Naturporten, Monika Gora, 2021. Skiss offentlig gestaltning, Kronoskogen, Ängelholms kommun.

Gå i karta

Gå i karta är en vandring på Skåneleden (SL5) i Kävlinge kommun som leds av landskapsvetaren Ebba Gyllenhak och konstnären Annelie Nilsson. Utifrån kartor från olika tider gjorda för varierande syften får vandringens deltagare utforska detaljer i landskapet för att upptäcka gapet mellan sin egen blick och den utzoomade kartans skala, symboler och tecken. Med hjälp av digitala verktyg som lånas ut på plats skapas en gemensam karta av ljud och bild av det som deltagarna registrerar och spelar in längs vandringen. I slutet visas den gemensamma kartan upp på skärm utomhus.

Ebba Gyllenhak, landskapsvetare och kulturmålare, och konstnären Annelie Nilsson är baserade i Önneköp. De verkar båda med enskilda praktiker och samarbetsprojekt. Gå i karta är ett projekt och en konstnärlig metod de har utvecklat tillsammans.

Gå i karta, Ebba Gyllenhak och Annelie Nilsson, 2021 i Kävlinge kommun. 

De olika aktiviteterna

I varje evenemang finns platsbokning för de vandringar som kräver det.

Just nu finns inga händelser att visa.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!