Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Inställd. Fortbildning i Pedagogiskt ledarskap & museet i undervisningen

11 november 2021 kl. 11.30 12 november 2021 kl. 16.00

Välkommen till en utbildning som riktar sig mot rektorer, biträdande rektorer och annan personal inom utbildningssektorn i ledande befattning. Utbildningen syftar till att skapa en större förståelse för hur museer och andra kulturarvsinstitutioner kan vara en resurs för utbildningssektorn, vad museer gör och vad de kan erbjuda. Inom museerna finns stor kompetens inom utbildning och de flesta har gedigen erfarenhet av att skapa och anpassa upplevelser så att det passar in i undervisningen. Anmäl dig senast den 27 oktober.

Program

Torsdag 11 november 2021

11.30-13.00 Registrering och lunch

13.00-13.30 Välkomna till utbildningen – presentation av upplägg, deltagare och kursledare

13.30-14.30 Vad är ett museum? Vad gör ett museum? (Maria Domeij Lundborg, avdelningschef för avdelningen för Publikupplevelser)

Föreläsning med inslag av diskussioner /korta uppgifter

Mänga tänker på museer som utställningar. Många ser också museer som lite dammiga, statiska och tråkiga. Men museer har ofta en stor ambition att vara samhällsrelevanta, innovativa och aktuella. Och genom bevarandet av viktiga dokument, föremål, fotografier och annat har vi ett rikt källmaterial som visar hur samhället har utvecklats över tid – där vi kan gå tillbaka och få tillförlitliga uppgifter om hur det varit. Detta är en mycket viktig grund för demokratin, eftersom det handlar om att kunna visa vilka rättigheter och skyldigheter man har. Med samlingarna kan vi också greppa de riktigt långa tidsperioderna. De ger oss möjligheter att reflektera över människovarandet över tid och rum på jorden. Förutom utställningar bedrivs en stor verksamhet inom forskning, samlingar, specialanpassade program för olika grupper, föredrag, debatter, filmvisningar, skapande, byggnadsvård, landskapsvård, arkeologi och internationellt utbyte. Det är viktigt att ha en helhetsbild av vad ett museum är, eftersom skolor kan engageras och vara delaktiga i många olika delar.

14.30-15.00 Fika

15.00-15.45 Att använda museer i undervisningen – nytta eller nöje? (Stefan Nyzell, Malmö Universitet)

Föreläsning

En del lärare ser museibesök som en rolig utflykt för eleverna, men på den flesta museer finns museipedagoger som arbetar hårt för att skapa program för lärande. De har ofta god kunskap om olika ämnens kursplaner och knyter an till dessa i uppläggen på museerna. Det har på senare tid gjorts en del undersökningar och utredningar kring museers och lärares syn på samarbetet. Det handlar om vad museibesöken kan ge och vad som uppfattas vara hinder för att bruka museerna mer i undervisningen. Här finns goda möjligheter till dialog och utveckling. I Sverige har alla museer barn och unga som målgrupp och ofta ett explicit uppdrag att samverka med skolor – både i form av att skapa program för skolor, men också att ha närmare samarbeten med skolorna. Skolorna å sin sida har inte uppdraget att samverka med museer, vilket redan från början skapar en obalans i hur det ska kunna fungera.

15.45-16.00 Kort paus, förflyttning till utställningarna

16.00-17.00 Hur arbetar en pedagog? (Malin Liedberg, pedagog och Helen Lilja, pedagog)

Deltagande i pedagogiskt program

Följ med på ett pedagogiskt program som erbjuds skolor för att uppleva det elever och lärare kan få uppleva när de besöker ett museum. Därefter reflektioner från museipedagoger hur de tänkt kring målgrupp och upplägg av programmet och hur de knyter an till skolans måldokument.

17.00-17.30 Återsamling – reflektioner över dagen och avslutning

Fredag 12 november

9.00-9.45 Värdegrund-exempel och reflektioner kring hur museer i Norden arbetar med värdegrundsfrågor (Anna Hansen, museichef och Maria Domeij Lundborg, avdelningschef för avdelningen för Publikupplevelser)

Föreläsning

Många museer arbetar i dag med frågor som inkludering i samhället, demokrati, fri- och rättigheter, källkritik och minoriteter. Genom att placera känsliga och dagsaktuella frågor i en historisk kontext, kan de bli lättare att diskutera öppet._Detta är ett så stort område att det med fördel kan delas upp i flera olika delar:

  • Källkritik
  • Demokrati
  • Polarisering och sammanhållning
  • Norm er och normkritik
  • Rättigheter

Exempel ges från museer runt om i Norden på hur de har arbetat med olika typer av frågor för olika grupper.

9.45-10.15 Fika

10.15-12.00 Workshop: Vad är skolornas behov? Vad vill skolan ha av museet?

Hur skulle olika delar av museet kunna vara till nytta för skolan? Arbete i mindre grupper med olika teman (i föremålsmagasinet, kulturmiljö, i utställningar, kreativt skapande) tillsammans med en person från museet.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Redovisning och reflektioner från grupperna

13.45-14.30 Historiebruk, källkritik och hur vi förhåller oss i informationssamhället (Björn Magnusson Staaf, Lunds Universitet)

Föreläsning

I dagens samhälle blir det allt viktigare att förhålla sig källkritiskt till all information vi får, kunna värdera den och veta var och hur man kan söka information som är pålitlig. Det finns ständigt krafter i samhället som försöker påverka oss och som använder historia för att göra det. Här kan museer spela en viktig roll i att ge kunskaper om hur man kan förhålla sig till detta och lära sig vara källkritisk och förstå hur historia brukas och missbrukas.

14.30-15.00 Fika

15.00-15.45 Rättigheter, normer och normkritik (Anna Ohlsson, intendent samlingar)

Föreläsning

Frågor om rättigheter är ständigt aktuella. Det handlar om barnkonventionen som nyligen blivit lag, hbtq-personers rättigheter, personer med funktionsvariationer. Det handlar inte bara om speciella insatser kring rättigheter, utan också om att museer försöker göra ett strukturerat arbete för att alla ska kunna känna sig välkomna på museet och kunna relatera till det som visas och de berättelser som förs fram. Museer är också ofta neutrala platser som upplevs som trygga där mer känsliga ämnen kan diskuteras. Ofta kan man diskutera och få perspektiv på sin egen tid, värderingar och beteenden, genom att diskutera dem på ett mer neutralt sätt genom historiska exempel. Varför var barnarbete normalt under 1800-talet, men vi idag inte tycker att barn ska arbeta? Att homosexualitet var brottsligt till mitten av 1900-talet, vilken påverkan har det på dagens syn på homosexuella?

15.45-16.00 Avslutande reflektioner

Anmälan

Anmälan sker senast 27 oktober via Skolverkets länk  

Läs mer om Skolverkets fortbildningar i pedagogiskt ledarskap här: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/fortbildning-i-pedagogiskt-ledarskap-for-rektorer

Östra Storgatan 27B
Kristianstad,291 32Sverige
+ Google Map
044-620 19 00

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!