Alla kommunala arbetsplatser kan ansöka om att få konst utplacerad i sina lokaler ur Kristianstad kommuns konstsamling. Regionmuseet Skåne förvaltar konstsamlingen på uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen. Här kan du läsa mer om hur ni ansöker och hur processen ser ut.

Fler och fler upptäcker möjligheten med konst till arbetsplatsen. Vi strävar efter att skapa en helhetsgestaltning med konst på kommunens verksamheter utifrån miljö och era behov. En arbetsplats som vill ha konst anmäler sitt intresse till Regionmuseet Skåne via ett digitalt formulär (se nedan). Vi behandlar varje förfrågan i datumordning.

Så går processen till

Efter inskickad intresseanmälan blir representanter från er arbetsplats inbjudna till konsthallen och utställningen “Din konst!” fram till 16 februari 2024. Där tittar vi tillsammans på möjliga konstverk utifrån era önskemål och lokalernas förutsättningar. Har ni inte möjlighet att komma till konsthallen väljer konstteamet på Kristianstads konsthall ut verk som passar er miljö och verksamhet. Ni blir kontaktade för att godkänna förslagen digitalt.

I nästa steg bokas tid för utplacering av konsten i era lokaler. Regionmuseet Skånes tekniker installerar konsten. Vi rekommenderar er att prioritera allmänna utrymmen där så många människor som möjligt kan ta del av kommunens konst, till exempel i samlingssalar, konferensrum, väntrum, entréer, korridorer, mottagningsrum, lunch- och personalrum.

Låntagarens skyldigheter

Vid lånetillfället skall låntagaren underteckna en lånehandling. I lånehandlingen framgår det hur ansvarsförhållandena ser ut och var verket är placerat.
Kommunalt finansierad verksamhet har rätt att låna verk ur konstsamlingen. Under avtalad låneperiod ligger ansvaret för konstverken på låntagaren.
Verksamheten som lånar konst ska tillse att rapport om eventuell skada eller stöld utav konstverken avläggs till Regionmuseet Skånes intendent för samlingar. Kontakt tas också om det skett förändringar som påverkar konsten.

Vad kostar det?

En engångsavgift för lån av konst bekostas av låntagande verksamhet. Denna avgift betalas till Regionmuseet Skåne som förvaltar kommunens samling. Avgiften tillser bland annat att konstverket registreras, inventeras, transporteras och installeras på låntagarens överenskomna placering. Kostnaden täcker också underhåll av konsten samt enklare renoveringar så som ny ramning vid behov. Kostnaden för 2023 är 1200 sek per konstverk. Men under utställningen Din konst! är denna kostnad rabatterad och verksamheterna betalar 1200 sek oavsett hur många konstverk man lånar.

Samtal om konsten

Vid utplaceringen sker ofta en naturlig dialog om konsten. Men för att skapa djupare förståelse för vilka verk man som medarbetare möter på sin arbetsplats erbjuder Kristianstads konsthall en introduktion där alla får chansen att lyssna och ställa frågor. Detta kan göras ute på verksamheten eller på Kristianstads konsthall. Samtalet bokas genom att ni kontaktar Regionmuseets reception på: reception@regionmuseet.se

Vilken konst kommer vi att få?

Vad som finns tillgängligt för utplacering varierar. I konstsamlingen samlas nyinköp tillsammans med äldre verk, och den innehåller många olika konstnärliga uttryck. Just nu när samlingen visas på Kristianstads konsthall gäller ”först till kvarn” principen. Var därför snabba med att skicka in er intresseanmälan!

Kontaktuppgifter för frågor

E-post: dinkonst@regionmuseet.se
Filippa Forsberg
, konstintendent Kristianstads kommun 0707-841914
Marika Reuterswärd, konsthallschef Kristianstads konsthall 0707-841937
Linus Lundmark, Magasinstekniker Regionmuseet Skåne 0707-841940

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!