Upplev Kristianstads dramatiska historia genom vår digitala guide. I utställningen C400 – Staden i vattenriket, finns QR-koder som du enkelt kan läsa av med en smartphone. Med avstamp i dagens Kristianstad tar vi oss 400 år bakåt i tiden till kung Christian IV och hans dröm om en ny renässansstad. Trevlig lyssning!

Vattenvägar

Förbindelsen till havet har varit av stor betydelse men också lett till bekymmer för Kristianstad ända sedan staden grundades.

Yllan – Skånska yllefabriken

Aktiebolaget Skånska Yllefabriken etablerades år 1900 och upphörde 1987.

Ljunggrens verkstad

Olga Krook

Olga Krook var Kristianstads första damfrisörska.

Societetsbalen

Det fanns tusen osynliga regler att ta hänsyn till för den som umgicks i Kristianstads societet vid förra sekelskiftet.

Göran Cronius – Stadens rikaste man

Göran Cronius – Kristianstads kanske rikaste man genom tiderna – klädde sig alltid i frack och valde noga bland sina 232 par handskar.

Militära strateger och hjältar

Döbeln och Cardell var chefer för Kristianstads regemente vid början av 1800-talet.

Hästar i militärens tjänst

Militär närvaro innebär också en ständig närvaro av hästar.

Militär musik

Musik har alltid varit viktigt inom krigsmakten. En befälhavares röst räckte inte långt i det oväsen som rådde under ett slag.

Straffångar

Det första spåret av särskilt inredda rum för fångar i fästningen är från 1755.

Stanislaus – En polsk kung i Sverige

Staden stod putsad och blomsterprydd när Stanislaus I kom med sitt hov till Kristianstad i september år 1711.

Orlik – en ukrainsk överbefälhavare

Den ukrainske hetmanen Filip Orlik bodde i Kristianstad 1716–1719.

Silver

Kristianstad har en lång tradition av framstående silversmeder.

Kolera – en fruktad sjukdom

Den fruktade sjukdomen kolera utbröt inte mindre än elva gånger i Kristianstad.

Skåne blir svenskt

Bödeln

Privilegiebrev

Christian IV

Stenhuggare

Danska anfall

Belägringen av Kristianstad

Stadskupp

Digital guide in english

Waterways

Kristianstads connection to the sea has been of great importance ever since the town was founded. But it has also been the source of many problems.

Ljunggrens mechanical workshop

The social scene

Anyone who wanted to be part of Kristianstads social scene in the late 1800s had to be aware of all the unwritten rules.

Göran Cronius – the richest man in town

Göran Cronius – the richest man to ever live in Kristianstad.

Heroes and military strategists

That is how the two generals who led Kristianstads regiments in the early 1800s where described.

Horses in war and peace

Because Kristianstad was a military town the streets were always full of horses.

Music and the armed forces

Music has always played an important part in the armed forces.

Prisoners

The first signs of a special prison in the garison date from 1755.

Stanislaus – A polish king in Sweden

When Stanislaus arrived in Kristianstad in september 1711 the town hade been cleand up and decorated with flowers to welcome him.

Orlik – an ukranian commander in chief

The highest military commander, or hetman, in the Ukrain was Filip Orlik. One of the leaders with whom Swedens king Karl XII forged an alliance.

Silversmiths

Kristianstad has a long tradition of eminent silversmiths.

Cholera – a much feared disease

Cholera has ravaged Kristianstad no less than eleven times.

Scania becomes a part of Sweden

Masterman

Town privileges

Christian IV

Stonemasons

Danish attack

The siege

Revolution

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!